vzdělávání vedoucích úředníků
Úředník má složenou ZOZ. Po jmenování do funkce vedoucího odboru musí absolvovat vzdělávání vedoucích úředníků ve dvou částech - obecné a zvláštní? Rozumím tomu dobře, nelze třeba absolvovat pouze zvláštní nebo obecnou část?
Děkuji