Osvědčení o ZOZ
Dobrý den,
z osvědčení o ZOZ vydaného v roce 2009 skutečně není pro potřeby uznání rovnocennosti obecné části naprosto jednoznačné, že jste obecnou část složil před komisí a nebylo Vám vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti dle zákona č. 312/2002 Sb. Můžete si požádat Institut o vydání potvrzení, kde bude toto uvedeno.