ZOZ
Vážený pane Supuko,
pokud na úřadě vykonáváte činnost kurátora pro dospělé, dosaženou zvláštní odbornou způsobilostí kvalifikační předpoklady splňujete. V případě, že působíte též jako kurátor pro nezletilé, potřebujete mít zvláštní odbornou způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí.