ZOZ
Dobrý den,
prosím, můžete mi odpovědět na následující dotaz:
Zákon o úřednících platí od 1.1.2003. V přechodných ustanoveních v § 43, odst. 10) nemusel úředník vykonat ZOZ, pokud mu do 31.12.2007 vznikl nárok na starobní důchod. Je to doba 5 let.
Je možné, aby zaměstnanec, který dovrší důchodový věk do 5 let od vzniku nové ZOZ (při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel) nemusel tuto konkrétní ZOZ absolvovat?

Děkuji za odpověď,
Dana Svobodová, personalistka
tel. 556 833 118