ZOZ investiční úsek
Dobrý den,
o tom, zda máte povinnost absolvovat ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou rozhoduje Váš nadřízený na základě konkrétní pracovní činnosti, kterou vykonáváte. Institut toho nemůže hodnotit.