ZOZ pro příkazce operací na MěÚ
Dobrý den, dotaz na povinnost vykonat zkoušku ZOZ jsme odpovídali na fóru už mnohokrát. Institut není oprávněn vydávat jakákoli stanoviska nebo doporučení. O povinnosti vykonat ZOZ rozhoduje vedoucí úřadu na základě konkrétní náplně práce. Jako pomůcku lze využít zkušební otázky k jednotlivým ZOZ, které jsou na webu Institutu. Je také možné se obrátit na ministerstvo vnitra, které má zákon č. 312/2002 Sb., a prováděcí vyhlášky v kompetenci.