ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den, je nutné, aby zaměstnanec města, který nevykonává žádné správní činnosti, je jen veřejným opatrovníkem, musel složit i ZOZ obecnou, pokud tajemník úřadu toto nevyžaduje? Nebo je možné složit jen odbornou ZOZ Veřejné opatrovnictví?
Děkuji