ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den, zkouška podle zákona č. 312/2002 Sb., v platné znění, se skládá z obecné a zvláštní části. Pokud nemáte obecnou část absolvovanou z předchozí zkoušky ZOZ nebo nemáte uznanou rovnocennost vzdělání, musíte absolvovat obě části zkoušky.