Odpověď pro pí. Maršálkovou
Vážená paní Maršálková,
úřad Vás z ověření zvláštní odborné způsobilosti omluvit může, a to prostřednictvím formuláře určeného k omluvám (naleznete v sekci E-kancelář). Na základě omluvy Vám bude stanoven náhradní termín, který bude považován za první v případě, že omluvu od úřadu Institut obdrží do 15 dní od stanoveného termínu zkoušky. Stornopoplatek vyplývá ze smlouvy a je uplatňován ve výši 10 % z celkové částky uhrazené za vzdělávací akci, resp. na základě podepsané smlouvy. S pozdravem Markéta Kuldová