Odpověď pí. Kučerové
Vážená paní Kučerová,
k Vašemu dotaz sdělujeme, že v případě jakéhokoli požadavku na změnu Institutem již stanoveného dne, místu a času konání ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou a jemu předcházejících termínů přípravy je třeba, aby Váš nadřízený nebo personalista zaslal na adresu Institutu vyplněný formulář Omluvy úředníka z účasti na vzdělávací akci s uvedením konkrétního důvodu a požadavku (formulář naleznete na stránkách Institutu v sekci E-kancelář/Formuláře). Ve formuláři prosím pozorně vyplňte veškeré požadované údaje a v tištěné podobě jej, podepsaný vedoucím úřadu a opatřený razítkem, zašlete na adresu Institutu. Na základě této omluvy Vám bude Institutem stanoven nejbližší volný termín. V případě podrobnějších dotazů se prosím na mě kdykoliv obraťte (tel. 974 863 544 nebo 736 610 249).