ZOZ
Dobrý den,
zvláštní odborná způsobilost ověřená zkouškou podle zvláštních právních předpisů (jsou uvedeny v zákoně č. 312/2002 Sb.) v době od 24. 11. 1990 do 1. 1. 2003 se považuje za prokázanou podle zákona č. 312/2002 Sb. Doba přípravy na zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti je podle konkrétní správní činnosti 1 nebo 2 týdny.