Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Drážní doprava

Kurz: ZOZ - Drážní doprava

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy

Rozsah 16 hodin

Cena 10 280 Kč

Místa konání Př. Benešov, Př. Praha, Zk. Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, kteří se připravují na zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon výše uvedené správní činnosti

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy, příprava na úspěšné složení písemné i ústní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Program

Obecná část: Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část: zákon o drahách, regulace provozování dráhy, regulace drážní dopravy, zdroje ohrožení, poškozování nebo rušení provozování drah a drážní dopravy, odborná a zdravotní způsobilost k řízení drážních vozidel, dopravní obslužnost území

Kontaktní osoba

Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, telefon 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, telefon 974 863 520

Odborná literatura

- Soušek, J.; Stehlík, M.: Zákon o dráhách a železniční legislativa Evropských společenství podle právního stavu k 1. 5. 2005. Olomouc: ANAG, 2005.
- Soušek, J.; Stehlík, M.: Stavební a technický řád drah podle právního stavu k 1. 1. 2005. Olomouc: ANAG, 2005.

Právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách
Vyhláška č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
Vyhláška MDS č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
Vyhláška MDS č. 429/2001 Sb., o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách
Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
3. 9. 2018 - 1. 11. 2018 1OZDRAHB182000 Př. Benešov
Př. Praha
Zk. Praha
Odborníci na ZOZ 10 280 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (46.4 + 17.5) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru