Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Školství

Kurz: ZOZ - Školství

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve školství

Rozsah 28 hodin

Cena 17 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností ve školství.

Program

Obecná část:

Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:

Kompetence orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství a kompetence školské rady, právní úprava výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních, základní charakteristika školských služeb, právní postavení škol a školských zařízení, školský rejstřík, kvalita a hodnocení výsledků vzdělávání, ekonomika, financování a kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků ve školství, pracovněprávní problematika v oblasti školství, procvičování.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel. 224 241 278

Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel: 974 863 520

Odborná literatura

• Škola a právo (nakladatelství Dr. Josef Raabe)
• Publikace ÚZ „Školství“ (nakladatelství Sagit)

Právní předpisy

a) zákony:
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
• Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
• Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla republiky
• Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
• Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
• Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

b) prováděcí vyhlášky ke školskému zákonu:
• Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
• Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
• Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
• Vyhláška č. 65/2005 Sb., o krajských normativech
• Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
• Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

c) další právní předpisy:
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
10. 9. 2018 - 4. 12. 2018 1OZSKOLC182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (15.6 + 39.5) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru