Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SH

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SH

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci ÚSC

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky s problematikou správních činností v oblasti silničního hospodářství

Program

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství
- problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky
- přehled právních předpisů
- aktuální novelizace
- problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-20/2012-Z.Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pozemních komunikacích
nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely na pozemních komunikacích
nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
zákon č. 500/2005 Sb., správní řád
vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon)
vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.6 + 12.9) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru