Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část BPSP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část BPSP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s oblastmi, které se týkají správy přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících.

Program

Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
- přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících
-přehled právních předpisů
-aktuální novelizace
Problémové záležitosti – diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-46/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

Bušta P., Kněžínek J., Seidl A.: Zákon o silničním provozu s komentářem a související předpisy, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2006
Leitner M., Lukášek V., Kopecký Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící s komentářem - 3. přepracované vydání podle stavu k 1. 7. 2006, Linde Praha 2006
Vedral J.: Správní řád - komentář, Bova Polygon, Praha 2006
Červený Z., Šlauf V.: Přestupkové právo - Komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisejících předpisů, 13. vydání podle stavu k 1.7.2006, Linde Praha 2006
Učebnice pro autoškoly
Jaroslav Soušek, Miroslav Stehlík: Zákon o dráhách a železniční legislativa Evropských společenství – Nakladatelství ANAG 2005

Právní předpisy

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů; vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.; vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (18.4 + 25.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru