Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Přihláška

Dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení vs. opravy)

Termín konání: 22. 5. 2018

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Most

Typ studenta


Zaměstnavatel

Pracuji...

Zadáním IČ se data zaměstnavatele předvyplní.


Zástupce/zástupkyně zaměstnavatele

Přihlašovaný účastník/účastnice kurzu

* Datum a místo narození jsou důležité údaje pro vystavení osvědčení o absolvování kurzu

Pro kurzy ve vzdělávacím středisku Benešov

* Sdělte nám, prosím, zda máte jiné požadavky, např. jednolůžkový pokoj, apartmán, dietní nebo vegetariánská strava, bezlepková dieta apod.

Způsob platby

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

  1. Cena vzdělávací akce je splatná před termínem jejího konání. Cenu zaplacenou v době kratší než 3 kalendářní dny před konáním vzdělávací akce je třeba při nástupu na vzdělávací akci prokázat dokladem.
  2. Cenu lze uhradit v hotovosti v den nástupu na vzdělávací akci ve vzdělávacím zařízení poskytovatele.
  3. Cena vzdělávací akce se řídí ceníkem platným v době přijetí přihlášky, uveřejněném na http://www.institutpraha.cz/cenik-vz-vss/.
  4. Úhrada vzdělávacích akcí poskytovaných podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
  5. Zruší-li nebo omluví-li zaměstnavatel účast přihlášeného účastníka/účastnice na vzdělávací akci ve lhůtě do 30 pracovních dní, nejméně však 1 pracovní den před jejím zahájením, poskytovatel má nárok na úhradu manipulačního poplatku ve výši 10 % z ceny celé vzdělávací akce. Poskytovatel neúčtuje manipulační poplatek v případě, že zaměstnavatel zruší nebo omluví účast účastníka na vzdělávací akci nejméně 31 pracovních dní před jejím zahájením.
  6. Nezruší-li zaměstnavatel písemně účast nebo neomluví-li neúčast přihlášeného účastníka/účastnice vzdělávací akce nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu, poskytovatel má vždy nárok na úhradu částky ve výši 100% ceny aktuálního kurzu.
  7. Zruší-li nebo omluví-li zaměstnavatel účast přihlášeného účastníka/účastnice na vzdělávací akci v den konání kurzu při aktuálně vzniklé pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny, která bude trvat alespoň tři dny a je doložena poskytovateli kopií dokladu o pracovní neschopnosti nebo dokladem o ošetření člena rodiny (kopie dokladu pouze s uvedením jména, příjmení a dobou počátku pracovní neschopnosti nebo ošetřením člena rodiny) má poskytovatel nárok na úhradu manipulačního poplatku ve výši 10 % z ceny celé vzdělávací akce.
  8. Při zrušení vzdělávací akce Institutem bude uhrazená částka vrácena zaměstnavateli v plné výši.
  9. Rušení a omluva účasti musí být provedena písemnou formou.

Přihlášku je možné zaslat v elektronické podobě datovou schránkou nebo na email podatelna@institutpraha.cz, případně v listinné podobě na adresu Institutu.

Sečtěte a zaokrouhlete (29.4 + 12.7) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.8 + 13.0) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru