Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZPIP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů.

Zkušební otázky

 

                                       (Platnost otázek od 29.9.2015)

Soubor zkušebních otázek pro ústní zkoušku na úseku EIA

1)    Předmět a účel posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

2)    Rozsah a způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

3)    Výkon státní správy, příslušné úřady k posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

4)    Předběžné projednání záměru, oznámení záměru, zjišťovací řízení

5)    Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

6)    Posudek o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání

7)    Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, závazné stanovisko k ověření změn záměru, závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, navazující řízení

8)    Zveřejňování dokumentů v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, účast dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti

9)    Autorizace při posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

10) Specifika mezistátního posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

 

Soubor zkušebních otázek pro ústní zkoušku na úseku SEA

1)    Předmět a účel posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

2)    Rozsah a způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

3)    Výkon státní správy, příslušné úřady k posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

4)    Předběžné projednání koncepce, veřejné projednání

5)    Oznámení o zpracování koncepce, zjišťovací řízení

6)    Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

7)    Specifika při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, koncepce zpracovávané ústředním správním úřadem), sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

8)    Zveřejňování dokumentů v rámci procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, účast dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti

9)    Autorizace při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, náklady spojené s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

10) Specifika mezistátního posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

 

Soubor zkušebních otázek pro ústní zkoušku na úseku IPPC

1)    Smysl, cíl a základní principy integrované prevence

2)    Předmět integrované prevence (základní aspekty jeho vymezení)

3)    Žádost o vydání integrovaného povolení (obsah, podání, vzor žádosti) a předběžná informace o žádosti

4)    Proces při vydávání integrovaného povolení (časový průběh, účastníci řízení, ústní jednání, specifika povolovacího procesu pro zařízení s vlivem na životní prostředí dotčeného státu)

5)    Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení a stanovení závazných podmínek provozu zařízení

6)    Nejlepší dostupné techniky (koncept BAT, aplikace BAT při stanovování podmínek povolení, závěry o BAT, referenční dokumenty o BAT, systém výměny informací o BAT)

7)    Řízení o změně integrovaného povolení

8)    Přechod, zánik, zrušení povolení a vynětí zařízení z režimu integrované prevence

9)    Povinnosti provozovatelů zařízení

10) Ochrana půdy a podzemních vod a ukončení provozu zařízení

11) Odborně způsobilé osoby

12) Zveřejňování dokumentů v rámci vydávání integrovaného povolení a informační systém integrované prevence

13) Přezkum a kontrola v rámci integrované prevence

14) Výkon státní správy na úseku integrované prevence a odborná podpora výkonu státní správy

15) Správní delikty a správní poplatky

 

                                     

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (1.4 + 29.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru