Příprava na ZOZ pouze v rámci samostudia (bez absolvování přípravy u vzdělávací instituce)
Dobrý den, Institut není oprávněn poskytovat výklad k zákonu č. 312/2002 Sb. Zákon je v kompetenci MV ČR. Doporučuji žádat písemné stanovisko MV.