Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Etiketa a základy společenské obratnosti

Kurz: Etiketa a základy společenské obratnosti

Etiketa a základy společenské obratnosti

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků a zaměstanci správních úřadů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámení úředníků, vedoucích úředníků a zaměstnanců správních úřadů se základními pravidly společenských dovedností. Jedná se především o prohlubující znalosti a dovednosti úředníků a vedoucích úředníků při výkonu správních činností v územním samosprávném celku.

Program

Úvod do společenské etikety, komunikace a její prostředky, sociální komunikace, emoční inteligence, osobnost a chování, pojem společenská zběhlost, jednotlivé oblasti specifické komunikace (etikety).
Základní pravidla společenských dovedností, teorie společenských předností, pozdravy a zdravení, seznamování, představování a titulování, přemisťování a usazování, navštívenky a vizitky, použití telefonu a pravidla zdvořilosti, korespondence, společenské podniky,
základní informace o stolničení.
Modelová společenská situace, základní způsob chování, mluvené vystoupení, přípitky, konzumace občerstvení, příchody a odchody na akce.
Neobvyklé společenské situace, zvládání společenských prohřešků a konfliktních situací, základní klíče pro řešení společensky složité situace, takt a ohleduplnost, úcta k lidem, kultivovaný slovník, kontrola neverbálních projevů, estetičnost, snaha hledat pozitivní východiska, odmítnutí agresivity, asertivita a její nebezpečí.
Součástí kurzu je konzultace s vizážistkou.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, ( 974 863 505)

Odborná literatura

- Pondělíček, J.: Jak dobře psát dopisy, nakl. Ivo Železný, Praha 2004

- Soldát, V.: Breviář (pro interní potřebu pracovníků Komerční banky), Praha 1992

- Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikání, Management Press, Praha 1995

- Šťastný, V.: Obchodní korespondence, ANAG, Praha 2002

- Šťastný, V.: Malá encyklopedie o titulech, LINDE, Praha 2002
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (4.1 + 19.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru