Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Komunikace úřadu s veřejností a médii

Kurz: Komunikace úřadu s veřejností a médii

Komunikace úřadu s veřejností a médii

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří se zejména podílejí na přípravě informačních a prezentačních materiálů, přicházejí do kontaktu s veřejností, reprezentují úřady při různých příležitostech apod. Jedná se o prohlubující znalosti a dovednosti úředníků a vedoucích úředníků při výkonu správních činností v územním samosprávném celku.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubit vedoucím úředníkům a úředníkům vědomosti o postupech a formách prezentace úřadu, chování při prezentaci, komunikačních prostředcích, významu kontaktů s novináři a informování občanů. Poskytnout výcvik v tvorbě informačních a prezentačních materiálů.

Program

Úvod do základů veřejné prezentace a mediální komunikace,
komunikace a osobnost, vytváření skupinových postojů, komunikační prostředky, formy prezentace úřadu, tiskové pracoviště.
Kontakty s novináři a publicisty, veřejná informace, role novináře v demokratické společnosti, novinář jako partner, tvorba zprávy, textace, podtexty, atraktivnost zprávy, tisková zpráva. Chování v konkrétních situacích při kontaktu s médii, chování při prezentaci, obecné zásady prezentace, osobnostní image, neverbální projevy, význam obrazu a reflexe prostředí, zkušenosti z praxe.
Praktický mediální trénink, vystoupení, tisková informace, rozhovor.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 279, mobil: 733 129 063
Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, tel: 974 863 534.

Odborná literatura

A. de Vito, J. : Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing, Praha 2001

Capponi, V, Novák, T: Sám sobě mluvčím. Grada Publishing, Praha 1996

Cejpek, J.: Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační vědy, Karolinum, Praha 2002

Kadlčík, M. : Osobnost v zátěži. Institut pro místní správu Praha, Praha 2004

Nový, I. A kol. : Interkulturální management. Lidé, kultura a management. Grada Publishing, Praha 1996

O´Brienová, P. : Pozitivní řízení. Asertivita pro manažery. Management Press, Praha 1996

Pondělíček, J.: Managerské dovednosti úředníka. Institut pro místní správu Praha, Praha 2004

Wage, J.L. : Řeč těla. Management Press, Praha 1997

Wilson, E: O. : O lidské přirozenosti. Nakladatelství LN, Praha 1993
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (6.6 + 41.5) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru