Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Aplikace správního řádu v sociálních službách

Kurz: Aplikace správního řádu v sociálních službách

Aplikace správního řádu v sociálních službách

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, zejména ti, kteří při výkonu správních činností v sociálních službách a při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením používají správní řád.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblasti aplikace správního řádu při výkonu správních činností v sociálních službách a při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a poskytnout jí platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v této problematice

Program

Postupy a instituty upravené správním řádem, které se využívají v oblasti sociálních služeb a při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Úloha územních samosprávných celků ve správním řízení v oblasti sociálních služeb a řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Metodické pomůcky vydané věcně příslušnými ministerstvy. Praktická cvičení. Příklady dobré praxe. Diskuse.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Petr Kuš, p.kus@institutpraha.cz, tel: 224 241 278

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, tel: 974 863 534

Odborná literatura

• Časopis Sociální práce/Sociálna práca
• Časopis Národní pojištění
• Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce, Portál 2001
• Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce, Portál 2003
• Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi, Portál 2005
• Matoušek, O.: Slovník sociální práce, Portál 2003
• Kolektiv autorů: Správní řád – Zákon č. 500/2004 Sb. (příručka), Institut pro místní správu Praha, 2005
• Ondruš, R.: Správní řád, Linde 2004
• Vítek, M.: Společenské aspekty rizik, Gaudeamus 2001
• Večeřa, M.: Sociální stát východiska a přístupy, Slon 1996
• Potůček, M.: Sociální politika, Slon 1995
• Tomeš, I.: Sociální správa, Portál 2007
• Hayek, F. A.: Právo zákonodárství a svoboda, Academia 1991
• Keller, J.: Soumrak sociálního státu, Slon 2005

Právní předpisy

• Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.9 + 20.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru