Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem

Kurz: Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem

Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím státem

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

V návaznosti na již prokázanou zvláštní odbornou způsobilost nebo absolvované vzdělávání vedoucích úředníků prohloubit znalosti a dovednosti výše uvedené cílové skupiny v oblasti řidičských průkazů a zároveň seznámit tuto skupinu se základními zásadami platnými pro výměny řidičských průkazů vydaných cizím státem za české řidičské průkazy.

Program

I. Základní informace o novinkách v dané oblasti
II. Řidičský průkaz
- Legislativa v oblasti řidičských průkazů,
- pojem příslušný úřad,
- pojmy pobyt, bydliště,
- druhy řidičských průkazů,
- zapisované údaje do řidičského průkazu,
- vydání řidičského průkazu,
- ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
- výměny řidičských průkazů vydaných státy EU a ES,
- výměny řidičských průkazů vydaných „cizím státem“,
- ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu EU a ES,
- ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydaného „cizím státem“,
- neplatnost řidičských průkazů,
- příklady vyměnitelných a nevyměnitelných řidičských průkazů vydaných mimo ČR.
III. Dotazy a diskuse k problematice

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel: 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se nelze na sedadle motorového vozidla za jízdy připoutat, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (42.2 + 30.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru