Úvod » Kurzy » Katalog kurzů » Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví

Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví

Informace o programu

Název Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví
Cílová skupina Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.
Typ prohlubování
kvalifikace
Průběžné vzdělání
Cíl Cílová skupina si na kurzu osvojí znalosti o povinnostech obcí v oblasti pohřebnictví a s dozorováním této povinnosti. Posluchačům bude zřejmé, jaké závazky plynou obcím z mezinárodních smluv upravujících danou problematiku. Dále budou schopni v případě potřeby využívat interaktivní mapovou databázi provozovaných nebo nezrušených pohřebišť.
Program I. Legislativní předpisy v oblasti pohřebnictví
- Judikatura
- Technické normy a kvalifikační standardy

II. Obec a pohřebnictví
- úprava převozu a přechodného ukládání lidských pozůstatků vyhláškou obce
- dovolené způsoby pohřbívání, pohřby na náklady obce, příklady z praxe
- administrátor pohřebiště, hrobník, stavitel podzemních hrobek

III. Interaktivní mapové databáze provozovaných nebo nezrušených pohřebišť v ČR
- význam mapové databáze
- využití mapové databáze
Forma Prezenční
Rozsah 8 h.
Kontaktní osoba Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 241 278
Doporučená
literatura
- Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol, Berlín, 1938
- Štrasburská dohoda o převozu těl zemřelých (1973)
- Občanský zákoník
- Trestní zákoník
- Pohřební služby – požadavky. První evropská i česká technická norma (CEN ev. č. EN 15017:2005:E)
- Kvalifikační a hodnotící standardy v pohřebnictví (www.mmr.cz)
- ELIÁŠ Vojtěch, KOTRLÝ Tomáš (a kol.): Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR,1. vydání, Praha: Vyšehrad, 2006
- ŠPATÉNKOVÁ Naděžda: Poradenství pro pozůstalé, Grada 2008
- KOTRLÝ Tomáš: Pohřebnictví v zájmu obce, in: Veřejná správa 2 (2010), příloha v délce 8 s.
Právní předpisy Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 19/1988 Sb. ministerstva zdravotnictví ČSR o postupu při úmrtí a pohřebnictví
Občanský zákoník
Trestní zákoník

Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však o účast na kurzu zájem, prosím, kontaktujte nás:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 241 278.

 

Dotazy a odpovědi

Hledáte-li odpovědi na své otázky nebo řešení problému, navštivte naše fórum. Poradit vám mohou jak naši odborníci tak ostatní uživatelé.

 

Člen:

Asociace institucí vzdělávání dospělých

NISPACee

ento

Nepasi

Nově spolupracujeme:

most