Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Základy rétoriky

Kurz: Základy rétoriky

Základy rétoriky

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků a zaměstnanci správních úřadů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámení úředníků, vedoucích úředníků a zaměstanců správních úřadů se základy rétoriky a osvojení si praktických dovedností. Účastník se zorientuje v klasické a moderní rétorice, zlepší si techniku přípravy a realizaci mluveného projevu na veřejnosti. Získá větší jistotu „v projevu“ pro každodenní praxi.

Program

Podstata a význam komunikace, účinná a neúčinná komunikace, komunikační model a zpětná vazba, praktická cvičení - efektivita zpětné vazby. Řeč mluvená a psaná, pravidla spisovné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, frázování, intonace a hygiena hlasu, cvičení.
Nonverbální komunikace a mluvená řeč, sociální komunikace, nonverbální komunikace a její výrazové prostředky, sdělnost a inter-pretace nonverbálních signálů, praktická cvičení Dovednosti verbální komunikace, slovní sdělení a jeho záměr, adresát mluveného projevu, řečnický styl, praktická cvičení - přednes krátkého projevu na zvolené téma.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505.

Odborná literatura

- Cmíralová, J.: Učte se mluvit - o technice mluveného slova, Praha 1995
- Khelerová,V.: Komunikační dovednosti manažera, Praha 1996
- Kohout, J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Praha 2005
- Kraus, J.: Rétorika a řečová kultura, UK Praha 2004
- Lotko,E.: Kapitoly ze současné rétoriky, Olomouc 1997
- Maříková, M.: Rétorika - manuál komunikačních dovedností, Praha 2002
- Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha 2005
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (27.9 + 23.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru