Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Elektronická spisová služba

Kurz: Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků a ústředních správních úřadů, jejichž činnosti se dotýká práce se spisovou službou.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem kurzu je seznámit příslušné úředníky s problematikou elektronické spisové služby praxi úřadu, legislativním stavem této oblasti a teoretickými i praktickými zkušenostmi práce se spisovou službou.

Program

Legislativní rámec upravující výkon spisové služby u určených původců
- zákon č. 300/2008 Sb.
- zákon č. 499/2004 Sb.
- vyhláška č. 191/2009 Sb.
- národní standard pro vedení spisové služby v elektronické podobě
- význam předarchivní péče
- metodická pomoc a kontrola výkonu spisové služby
- věcně a místně příslušné archivy

Životní cyklus dokumentů z pohledu spisové služby:
- příjem dokumentů, označování dokumentů, evidence dokumentů
- rozdělování a oběh dokumentů
- vyřizování dokumentů, podepisování dokumentů a užívání úředních razítek
- odesílání dokumentů a ukládání dokumentů
- postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení
- předávání dokumentů trvalé hodnoty do archivů

Implementace elektronických systémů spisové služby u orgánů veřejné moci jako efektivního nástroje pro evidenci a správu jak dokumentů v podobě digitální, tak i materiální, v souvislosti se zavedením systému datových schránek
- datové schránky jako zaručený, bezpečný a důvěryhodný přenosový kanál pro předávání dokumentů v digitální podobě
- elektronická evidence
- provázání dokumentů v materiální i nemateriální podobě s elektronickou evidencí
- hybridní spisy
- systém veřejné kontroly
- digitální stopy

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel. 224 241 279
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, tel. 974 863 534

Odborná literatura

Metodický návod odboru archivnictví a spisové služby MV ze dne 20. 5. 2010 pro zpracování spisového řádu obce s rozšířenou působností, vedoucí spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby

Modelové požadavky pro správu elektronických dokumentů (překlad mezinárodního standardu MoReq pro elektronickou spisovou službu), Praha 2007

Právní předpisy

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhláška MV č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MI č. 496/2004., o elektronických podatelnách

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (1.1 + 32.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru