Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zákon o vodách a prováděcí předpisy

Kurz: Zákon o vodách a prováděcí předpisy

Zákon o vodách a prováděcí předpisy

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úřadů, vedoucí úředníci a úředníci ÚSC; Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy, kteří pracují se zákonem o vodách a jeho prováděcími předpisy

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků a vedoucí zaměstnance a zaměstnance ústřední státní správy, kteří pracují se zákonem o vodách a jeho prováděcími předpisy, s aktuálním stavem legislativy

Program

Aktuální stav právní úpravy; jak jsou upraveny základní instituty vodního práva a jejich praktické využití; jaké jsou postupy při povolování nakládání s vodami; jaké jsou postupy při povolování a ohlašování vodních děl; jaké jsou povinnosti vodoprávních úřadů a povodňových orgánů při ochraně před povodněmi; jaká je spolupráce vodoprávních úřadů se správci vodních toků

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 241 278
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů¨
• nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
• vyhláška č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků (pův 470/2001)
• ÚZ Životní prostředí
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (10.4 + 43.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru