Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Občan se speciálními potřebami - klient úřadu

Kurz: Občan se speciálními potřebami - klient úřadu

Občan se speciálními potřebami - klient úřadu

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci na všech stupních veřejné správy.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je naučit zájemce vycházet vstříc potřebám smyslově či tělesně handicapovaným občanů, kteří jsou také klienti úřadu. Důraz je kladen na praktické dovednosti a jejich nácvik.

Program

Vzdělávací program je zaměřen převážně prakticky. Zabývá se komunikací se zrakově, sluchově a tělesně postiženými občany. Věnuje se také specifickým problémům seniorů. Krátký teoretický úvod je vždy doplněn praktickým nácvikem, který je zaznamenán a následně rozebírán.Do výuky je zařazen i blok věnovaný první pomoci při zdravotních komplikacích, které se na úřadech stávají nejčastěji. Kromě osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastníci také certifikát projektu ČČK Přátelská místa.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063
Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 534

Odborná literatura

Schindlerová, Olga. Na ruce si nevidím: praktické dovednosti pro život se zrakovým postižením. Praha: Okamžik, 2007
Machálek, Miroslav. Nebojte se nevidomých: od příležitostné pomoci k dobrovolnictví. Praha: Okamžik, 2004
Francová, Pavla.Za zeptání nic nedáte aneb jak vidím svět, když nevidím. Praha: Okamžik, 2004
Krahulcová, Beáta. Komunikace se smyslově postiženými. Praha: Karolinum, 2002
Kronusová, Martina. Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008
Kosinová, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka,2008
Strnadová, Věra. Specifické neverbální projevy neslyšících lidí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (0.0 + 31.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru