Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zvládání konfliktů a jejich prevence - úvod do problematiky

Kurz: Zvládání konfliktů a jejich prevence - úvod do problematiky

Zvládání konfliktů a jejich prevence - úvod do problematiky

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Sociální pracovníci

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit účastníky s teoretickými východisky k problematice konfliktů, poskytnout jin znalosti a dovednosti potřebné k předcházení konfliktům a k jejich řešení, když již vzniknou.

Program

Účastníci se seznámí s teoretickými východisky, která jim přiblíží typy konfliktů, objasní příčiny jejich vzniku a dalšího vývoje.
Osvojí si znalosti potřebné k volbě účinných metod prevence vzniku konfliktů a strategií k jejich zvládání.
Naučí se rozlišovat jednotlivé fáze konfliktů a nacházet vhodné způsoby reagování a řešení.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, ( 974 863 505)

Odborná literatura

A. de Vito, J. Základy mezilidské komunikace. Praha, Grada Publishing 2001
Adair, J., Vytváření efektivních týmů. Praha, Management Press 1994
Armstrong, M. Jak být ještě lepším manažerem. Praha, Victoria publishing 1995
Bedrnová, E. – Nový, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press 1998
Bláha, J. – Dytrt, Z. : Manažerská etika. Praha, Management Press 2004
Colemann, R. – Barrie, G. : 525 způsobů, jak se stát lepším manažerem. Praha, Management Press 1993
Drucker, P.F. Cestou k zítřku. Management pro 21. Století. Praha, Management Press 1993
Drucker, P.F. Efektivní vedoucí. Praha , Management Press 1992
Drucker, P.F., Řízení v turbulentní době. Praha, Management Press 1994
Hloušková, I., Vnitrofiremní komunikace. Praha, Grada Publishing 1998
Kadlčík, M.: Osobnost v zátěži. Praha, Institut pro místní správu Praha 2004
Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988
Křivohlavý, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha, Grada Publishing 1995
Nakonečný,M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha, Management Press 1992
Nový, I. A kol. : Interkulturální management. Lidé, kultura a management. Praha, Grada Publishing 1996
O´Brienová, P.Pozitivní řízení. Asertivita pro manažery. Praha, Management Press 1996
Pondělíček, J.: Managerské dovednosti úředníka. Praha, Institut pro místní správu Praha 2004
Provazník, V. – Komárková, R., Motivace pracovního jednání. Praha, VŠE 1996
Růžička, J. Motivace pracovního jednání. Praha, VŠE 1994
Wilson, E: O. O lidské přirozenosti. Praha, Nakladatelství LN 1993
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.7 + 41.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru