Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Cyklus kurzů pro (nové) starosty a další zastupitele či radní

Kurz: Cyklus kurzů pro (nové) starosty a další zastupitele či radní

Cyklus kurzů pro (nové) starosty a další zastupitele či radní

Forma

Prezenční

Cílová skupina

členové zastupitelstev, členové rad a starostové (zejména menších) obcí, městysů a měst

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem kurzů zařazených do tohoto volného cyklu je předat zastupitelům, radním a starostům informace o legislativě týkající se činnosti příslušných orgánů obce (eventuálně o dalších užitečných a aktuálních tématech), přispět k osvojení dovedností důležitých pro výkon jejich funkce a usnadnit jim tak jejich zodpovědnou práci.

Program

Volný cyklus dvoudenních kurzů (každý z nich v rozsahu 14 výukových hodin) realizovaných ve vzdělávacím středisku IVS v Benešově. Vždy se jedná o mozaiku složenou z několika dílčích témat. Při jejich výběru je kladen důraz na platnou legislativu důležitou pro každodenní život obcí. Kromě výkladu výuka zahrnuje také různé formy praktických cvičení. Kurzy dále účastníkům poskytují platformu pro vzájemnou výměnu dobrých i špatných zkušeností a pro konzultace probírané problematiky s předními odborníky v příslušné oblasti.

KURZ 3. - 4. PROSINCE 2014:
Svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů. Hospodaření obcí (nakládání s majetkem obce, tvorba rozpočtu obce, závěrečný účet obce, vnitřní kontrola hospodaření).

KURZ 22. - 23. LEDNA 2015:
Orgány obce a jejich kompetence. Zastupitelstvo obce. Právní řád ČR, právní předpisy obcí. Práva občanů obce. Komunikace představitelů obce s médii (úvod do problematiky).

KURZ 1. - 2. DUBNA 2015:
Nový občanský zákoník a jeho vliv na život obce. Systém veřejné správy v ČR. Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí, jejich prevence a možnosti nápravy. Trestní odpovědnost zastupitele s akcentem na korupční trestné činy.

KURZ 10. - 11. ČERVNA 2015:
Místní poplatky a jejich úprava obecně závaznou vyhláškou. Komunikace představitelů obce s médii (praktická cvičení).

KURZ 30. ZÁŘÍ - 1. ŘÍJNA 2015:
Vidimace a legalizace pro starosty. Postavení obce jako zřizovatele škol a školských zařízení. Smlouvy uzavírané obcemi podle nového občanského zákoníku.

KURZ 26. - 27. LISTOPADU 2015:
Občanské obřady a slavnosti v životě měst a obcí. Zadávání veřejných zakázek (úvod do problematiky).

KURZ 31. BŘEZNA - 1. DUBNA 2016:
Zadávání veřejných zakázek. Novinky v oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků. Komunikace představitelů obce s veřejností. Občanské obřady a slavnosti v životě obcí.

Ke každému kurzu získají jeho účastníci řadu užitečných studijních materiálů (např. výtisky prezentací lektorů, texty probíraných zákonů, metodické pomůcky, příručky, skripta a podobně).

Rozsah jednotlivých kurzů: 2 dny (14 výukových hodin)

Kontaktní osoba

Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzů:
Mgr. Petr Kuš, p.kus@institutpraha.cz; telefon 224 241 278

Přihlášky a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, telefon 974 863 505
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (47.0 + 22.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru