Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

Kurz: Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

Ochrana osobních údajů ve veřejné správě

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci státní správy, samosprávy či jiných orgánů veřejné moci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Získání a upevnění znalostí v oblasti ochrany osobních údajů a zákona na ochranu osobních údajů.

Program

Kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v rámci veřejné správy s přihlédnutím k aplikační praxi. Je určený pro úředníky státní správy, samosprávy či jiných orgánů veřejné moci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Předmětem kurzu je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci se seznámí nejen s obecnými právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona pro správce a zpracovatele osobních údajů (kterým je orgán veřejné správy), ale i s praktickou aplikací tohoto zákona ve správních činnostech, personalistice, při provozování kamerových systémů či vedení různých evidencí.
Obsahová náplň zahrnuje samozřejmě i problematiku činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů a povinnosti, které vůči tomuto úřadu vyplývají. Posluchačům budou poskytnuty i doplňkové informace o ochraně soukromí v jiných právních předpisech, zejména s přihlédnutím k ochraně soukromí v novém občanském zákoníku.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (7.2 + 15.5) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru