Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Systémová podjatost a další specifika aplikace správního řádu ve vztahu k činnosti obecních a krajských úřadů

Kurz: Systémová podjatost a další specifika aplikace správního řádu ve vztahu k činnosti obecních a krajských úřadů

Systémová podjatost a další specifika aplikace správního řádu ve vztahu k činnosti obecních a krajských úřadů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

úředníci, vedoucí úředníci, vedoucí úřadů a členové zastupitelstev územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

• osvojit si nejen vybraná ustanovení správního řádu, ale také
obsahově relevantní judikaturu a závěry Poradního sboru ministra
vnitra ke správnímu řádu
• získat odpovědi na dotazy
• vyměnit si zkušenosti s představiteli dalších obcí a krajů

Program

• správní orgány a jejich příslušnost
• úřední osoba, oprávněná úřední osoba
• vyloučení z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení
• starosta jako (oprávněná) úřední osoba
• podjatost starosty a místostarosty obce v případě, kdy je obec
účastníkem řízení
• úloha krajského úřadu v případě podjatosti starosty
• další vybraná specifika aplikace správního řádu ve vztahu
k činnosti obecních a krajských úřadů

Kontaktní osoba

informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Petr Kuš (p.kus@institutpraha.cz, tel: 224 241 278)
přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (37.5 + 36.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru