Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu zákona o ochraně ovzduší

Kurz: Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu zákona o ochraně ovzduší

Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW v kontextu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Rozsah 14 hodin

Cena 3 867 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, Ing. Marek LAPIŠ, Bc. Kurt DĚDIČ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajských úřadů a úředníci a vedoucí úředníci ČIŽP.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Vysvětlit teoretické i praktické aspekty přímé kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech, které umožňuje novela zákona o ochraně ovzduší od 1.1.2017.

Program

Akreditace MVČR: AK/PV-337/2016-Z a AK/VE-187/2016-Z

• Kontrola dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a souvisejících legislativních i nelegislativních dokumentů
• Kontrola ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
• Typy spalovacích stacionárních zdrojů, jejich funkce a technické aspekty a vazba jejich provozu na emise látek znečišťujících ovzduší

Praktická část - probíhá 1. den kurzu na adrese Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, 161 01 Praha 6.
Kurz 2. den se koná na adrese IVS: Senovážné náměstí 23, Praha 1.

Začátek kurzu vždy v 9:00 hodin.

Upozornění: účastníci si zajišťují a hradí ubytování sami!

Kontaktní osoba

Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 732 999 007)

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Odborná literatura

Petráš, D.; et al. Vytápění rodinných a bytových domů, 1.st ed.; Jaga group s.r.o.: Bratislava, 2005
Lulkovičová, O.; et al. Zdroje tepla a domovní kotelny, 1.st ed.; Jaga group s.r.o.: Bratislava, 2004
Lyčka, Z. Malé teplovodní kotle na pevná paliva, 1.st ed.; LING Vydavatelství: Krnov, 2012
Lyčka, Z. Dřevní peleta, aneb, Peleta mýtů zbavená, 1. st ed.; LING Vydavatelství: Krnov, 2011
Lyčka, Z. Dřevní peleta II, 1. st ed.; LING Vydavatelství: Krnov, 2011

Internetové zdroje
http://www.tzb-info.cz/

Ostatní
ČSN EN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13240 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
Návody výrobců k instalaci, provozu a údržbě spalovacích stacionárních zdrojů
ČSN ISO 1171 Tuhá paliva - Stanovení popela

Právní předpisy

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
Nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Kontrolní řád
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 4. 2018 - 10. 4. 2018 2OBKSSZB181000 Praha JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, Ing. Marek LAPIŠ, Bc. Kurt DĚDIČ 3 867 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (32.2 + 4.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru