+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (webinář)

Kurz: Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (webinář)

Příprava ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (webinář)

Rozsah 12 hodin

Cena 1 500 Kč

Místo konání LMS ELEV

Lektor(ka)

Mgr. Dominika LASÁKOVÁ

Forma

Distanční

Cílová skupina

Úředníci, kteří vykonávají přestupkovou agendu a mají složit zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit úředníky s právními předpisy, jejichž znalost je podmínkou složení zkoušky odborné způsobilosti podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich formou webináře.

Program

Program je shodný s prezenční formou přípravy v rozsahu 12 hodin.
Organizace a činnost veřejné správy
Odpovědnost za přestupek
Řízení o přestupku

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Bc. Miroslava Hrubá, hruba@institutpraha.cz, tel: 224 943 332

Právní předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 sb.
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
2. 11. 2023 - 3. 11. 2023 5ELPREWE232000 LMS ELEV Mgr. Dominika LASÁKOVÁ 1 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (22.2 + 43.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru