Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Studijní pomůcky pro obecnou část ZOZ

Studijní pomůcky pro obecnou část ZOZ

Studijní materiál k otázce č. 30

Stručný průvodce přednáškou „Veřejná správa“

Pokud se chystáte do našeho vzdělávacího střediska v Benešově na kurz přípravy k ověření obecné části ZOZ, nabízíme Vám malou ukázku z prezentace, která se obvykle používá při přednášce věnované problematice veřejné správy. Zachycuje stěžejní body, o kterých bude na přednášce řeč. Nejedná se však o komplexní studijní materiál, který by postačoval pro přípravu na zkoušku z obecné části ZOZ.

Aktualizované opakovací otázky k obecné části zkoušky

aneb na co byste měli umět odpovědět, než půjdete na zkoušku. V prezentacích naleznete podotázky ke každé z 38 ústních zkušebních otázek týkajících se obecných principů organizace a činnosti veřejné správy a územních samosprávných celků a ke každé z 35 ústních zkušebních otázek týkajících se správního řádu. Mohou Vám pomoci, až se budete připravovat na zkoušku nebo si učivo před zkouškou opakovat.

Cvičné testy z obecné části ZOZ

test A správné odpovědi
test B  správné odpovědi
test C správné odpovědi

Aplikace správního řádu - "elektronická knihovnička"

Představujeme Vám studijní materiály mapující způsoby aplikace správního řádu v různých odvětvích veřejné správy. Zaměřujeme se na ty správní činnosti, pro jejichž výkon na úřadech obcí a krajů je vyžadováno prokázání zvláštní odborné způsobilosti zkouškou.

Materiály budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách. Vznikne tak jakási „elektronická knihovnička“, která může být užitečná nejen úředníkům připravujícím se na zkoušku, ale také širší odborné i laické veřejnosti.

První text obsahuje základní informace o tom, jak je správní řád používán oblasti školství: v jakém rozsahu, která jeho ustanovení, v jakých typických případech (situacích) a podobně. Materiál stručným a přehledným způsobem objasňuje vztah správního řádu a školského zákona, přináší seznam (výčet) orgánů vykonávajících státní správu ve školství a jejich kompetencí, s důrazem na ty, které podléhají režimu správního řádu. 

Druhý text obsahuje základní informace o tom, jak je správní řád používán při výkonu státní správy v oblasti silničního hospodářství (která jeho ustanovení a v jakých typických případech). Materiál stručným a přehledným způsobem objasňuje vztah správního řádu a zákona o pozemních komunikacích, přináší přehled orgánů vykonávajících státní správu v silničním hospodářství a těch jejich kompetencí, při kterých se aplikuje správní řád. Text kromě teoretického právního minima obsahuje také ilustrační praktické příklady. 

Cílem třetího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu při správě živnostenského podnikání. Materiál obsahuje stručné informace o orgánech vykonávajících státní správu na úseku živnostenského podnikání, vysvětluje princip subsidiarity správního řádu vůči zákonu o živnostenském podnikání a poskytuje základní přehled o aplikaci ustanovení správního řádu v činnosti živnostenských úřadů.

V pořadí čtvrtý materiál je věnovaný aplikaci zákona č. 500/2004 Sb. na úseku odpadového hospodářství (která ustanovení se používají, v jakých typických případech a podobně). Stěžejními tématy textu jsou: Dopad základních zásad činnosti správního úřadu na oblast odpadového hospodářství, Obecná charakteristika správního řízení v aplikaci na oblast odpadového hospodářství, Správní řízení v I. stupni ve věcech zákona o odpadech a Odvolací řízení ve věcech zákona o odpadech.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.9 + 44.0) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru