Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Přihlášky a omluvy k ZOZ

Přihlášky a omluvy k ZOZ

Řádně vyplněnou a vedoucím úřadu podepsanou přihlášku prosím zasílejte prostřednictvím datových schránek. Od 9. listopadu 2009 se stal Institut pro veřejnou správu Praha orgánem veřejné moci, proto upřednostňujeme tuto formu zasílání přihlášek.

Přihlášku je však i nadále možné zaslat v listinné podobě na poštovní adresu Institutu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na adresu podatelna@institutpraha.cz. Akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb jsou První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. a eIdentity, a. s., více informací najdete zde.

  • Každý dokument zaslaný e-mailem či datovou schránkou musí být elektronicky podepsán!
  • Dokumenty v elektronické podobě přijímá IVS ve formátech PDF/A, Word a Excel.
  • IVS přijímá dokumenty ve výše uvedených formátech také na přenosných nosičích dat, kterými jsou CD a USB flash disky.

Přihlášky

Přihlášky v pdf formátu si, prosím, stáhněte a vyplňte v elektronické podobě. Vytištěním a následným skenováním je znemožněno automatizované zpracování přihlášek. Pokud v rozbalovací nabídce příslušného pole nenaleznete odpovídající položku, vyplňte podle skutečného stavu.

Přihláška k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou musí být vyplněna pro každého úředníka/úřednici samostatně v zákonem požadovaném formátu.

V případě druhé a další ZOZ je třeba doložit kopie osvědčení již vykonané ZOZ.

Přihláška k ověření ZOZ zkouškou (PDF, 744 kB)
(pro samostatnou zkoušku i zkoušku s přípravou u Institutu)

Omluvy

Omluvy ze vzdělávacích akcí a žádosti o změny termínů je nutné doručit Institutu v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na adresu podatelna@institutpraha.cz , nebo v listinné podobě na adresu Institutu pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00.

Za řádnou a včasnou omluvu, kterou nebylo možné doručit před konáním zkoušky z důvodů, které nastaly náhle (nemoc, hospitalizace), lze považovat omluvu, která bude doručena do 5 dnů po dni konání zkoušky.

Formulář na omluvy úředníků z účasti na vzdělávací akci (doporučený formulář pro omluvy na vzdělávacích akcích podle zákona č. 312/2002 Sb.).
Ve formuláři nezapomeňte, prosím, vyplnit název nebo kód vzdělávací akce. Děkujeme.

Formulář na omluvy úředníků z účasti (PDF, 1,1 MB)

Manipulační poplatky

 

Stanoviska

.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (42.2 + 48.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru