+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Průběh ověření ZOZ zkouškou » Písemná zkouška

Písemná zkouška

Zahájení písemné zkoušky

Před zahájením písemné zkoušky předloží úředník zaměstnanci Institutu zabezpečujícímu zkoušky průkaz totožnosti (k ověření, zda se jedná o úředníka přihlášeného ke zkoušce).

Úředník postupně vykonává:

  1. písemný test z obecné části
  2. písemný test ze zvláštní části

Forma písemných zkoušek

Písemná zkouška z obecné části i ze zvláštní části má formu vědomostního testu. V průběhu písemné části zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti nemají úředníci k dispozici právní předpisy, protože cílem testu je ověřit pouze základní znalosti dané problematiky.

Před zahájením písemné části zkoušky získají úředníci od zaměstnance Institutu, který logisticky a administrativně zabezpečuje zkoušku, veškeré potřebné pokyny k vypracování testů. V průběhu vypracování písemné zkoušky se již nepřipouštějí žádné dotazy týkající se obsahu testu. Písemný test z obecné části a písemný test ze zvláštní části jsou vykonávány i hodnoceny samostatně.


Délka písemné zkoušky

Písemný test z obecné části netrvá déle než 60 minut. Také test ze zvláštní části netrvá déle než 60 minut. V případě, že jsou písemné testy úředníky zpracovány v kratším čase a jsou řádně odevzdány, může předseda zkušební komise rozhodnout o ukončení příslušné části zkoušky i před uplynutím doby 60 minut od zahájení testu.

Úředník je povinen odevzdat test ve stanoveném časovém limitu. Jednou odevzdaný test již není možné úředníkovi zpětně vydat k dodatečným opravám.


Hodnocení písemné zkoušky

Hodnocení písemného testu provádí zkušební komise po ukončení každé části písemné zkoušky (obecné a zvláštní). Bodové výsledky písemného testu jsou zaznamenány do testové karty a protokolu daného úředníka. Oznámení výsledků obou testů provede předseda zkušební komise po celkovém ukončení písemné části zkoušky (obecné a zvláštní části).

Byl-li úředník u písemné části zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, sdělí mu Institut prostřednictvím úřadu termín opakované zkoušky. Pro přípravu na opakovanou zkoušku z obecné části jsou k dispozici akreditované eLearningové vzdělávací programy.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (23.7 + 3.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru