Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kontakty

Kontakty

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 2, Praha 4, 140 00

Pro informace o zkouškách a opakovaných zkouškách tel.:

+420 732 999 007

+420 736 610 249

Pro informace o výuce tel.:

+420 603 371 589

Sekretariát tel.:

+420 605 339 351

Podatelna

V pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Tel.: +420 727 975 482

Fax: +420 317 723 852
DS: 6awdjrd

Kurzy/Zkoušky

Institut pro veřejnou správu Praha
Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

 
 

Dokumenty zasílané e-mailem či datovou schránkou

Každý dokument zaslaný e-mailem či datovou schránkou musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb: První certifikační autorita, a.s., Česká pošta, s. p. nebo eIdentity a. s. Dokumenty v elektronické podobě přijímá IVS ve formátech PDF/A, Word (*.doc, *.docx) a Excel (*.xls, *.xlsx). V případě, že Institut obdrží neúplný nebo poškozený dokument, který nelze zpracovat, vyrozumí o této skutečnosti, bude-li to možné, odesílatele dokumentu

Konzultační hodiny

Každé úterý od 8:30 do 16:00 hod.
Institut pro veřejnou správu Praha zavedl konzultační hodiny pro územní samosprávné celky, při kterých budou zodpovědní zaměstnanci Institutu zástupcům územních samosprávných celků pomáhat při řešení nestandardních či akutních požadavků, které nelze zejména z časových důvodů řešit v rámci stanovených a běžně užívaných postupů.


Vzdělávací středisko Benešov

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 - Benešov

Tel.: +420 317 723 851
Fax: +420 317 723 852
E-mail: recepce@institutpraha.cz

 


Pro volání upřednostněte, prosím, telefonní čísla na mobilní telefony

Vedení Institutu pro veřejnou správu Praha

 
Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
JUDr. Anna DOLEŽALOVÁ
ředitelka

 
reditelka@institutpraha.cz
Mgr. Dušan ZOUHAR, MBA, LL.M.
náměstek ředitelky pro vzdělávání a rozvoj
+420 730 890 623 d.zouhar@institutpraha.cz
Ing. Adriana VYTISKOVÁ
náměstkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz
+420 603 400 119 a.vyt@institutpraha.cz

Oddělení kancelář ředitelky (OKŘ)

 

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa

Zuzana KULMANOVÁ, DiS.
vedoucí oddělení

koordinátor pro práva subjektů údajů

+420 733 715 439

z.kul@institutpraha.cz

gdpr@institutpraha.cz

Ing. Zuzana FOTROVÁ
sekretariát

+420 605 339 351

z.fot@institutpraha.cz

Mgr. Anna ÚLOVCOVÁ

 

a.ulo@institutpraha.cz

Ivana CULKOVÁ
podatelna
  podatelna@institutpraha.cz
Kateřina OČADLÍKOVÁ
podatelna
  podatelna@institutpraha.cz
Lenka KRATOCHVÍLOVÁ
podatelna
+420 727 975 482 l.kra@institutpraha.cz
Miroslav KARÁSEK
řidič
+420 736 610 236
Pavel ŠTĚRBA
řidič
+420 736 610 237
Jiří VODIČKA
řidič

+420 739 092 976
FAX
 
+420 317 723 852

Úseky přímo řízené ředitelkou Institutu

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Ing. Radek KRŮŽELA
interní auditor

+420 739 592 985

r.kru@institutpraha.cz

Kateřina ULLMANNOVÁ
personalistka a mzdy

+420 732 411 208 k.ull@institutpraha.cz
Mgr. Hynek RŮŽIČKA, LL.M.
pověřenec pro ochranu osobních údajů
+420 602 188 736

poverenec@advokat-hr.cz

Oddělení technické podpory a veřejných zakázek (TPZ)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Helena BROTÁNKOVÁ
vedoucí oddělení
+420 736 610 228 h.bro@institutpraha.cz
Mgr. Jiří KARAS +420 603 510 047 j.kar@institutpraha.cz
Mgr. Pavel DVOŘÁK
pracoviště Benešov
+420 739 592 984 p.dvo@institutpraha.cz
Ing. Zorka LANCOVÁ +420 739 598 953 z.lan@institutpraha.cz

Ekonomické oddělení (EKO)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Ing. Jana PELIKÁNOVÁ
vedoucí oddělení
+420 739 460 813 j.pel@institutpraha.cz
Bc. Miroslava KINDLOVÁ +420 736 610 231 m.kin@institutpraha.cz
Miloslava POKORNÁ   m.pok@institutpraha.cz
     
Ing. Tomáš BALCAR   t.bal@institutpraha.cz
Ivana FABEROVÁ +420 736 610 239 i.fab@institutpraha.cz

Oddělení vzdělávání (OVZ)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Ing. Zdeňka ŠILHOVÁ
vedoucí oddělení
+420 224 142 483
+420 603 371 589
z.sil@institutpraha.cz
PhDr. Lenka HRONOVÁ +420 224 142 482
+420 733 129 063
l.hro@institutpraha.cz
Ing. Alexandra JANÁČKOVÁ +420 739 032 614 a.jan@institutpraha.cz
Filip JANSKÝ +420 737 434 703

f.jan@institutpraha.cz

Helena HLADÍKOVÁ +420 734 448 567 h.hla@institutpraha.cz
Ivana LÍŠKOVÁ +420 224 142 481
+420 732 999 113
i.lis@institutpraha.cz
Bc. Jana MALÍKOVÁ +420 732 400 482

malikova@institutpraha.cz

Mgr. Jana MALINOVSKÁ +420 224 142 482
+420 736 610 240
j.mal@institutpraha.cz
PhDr. Jitka NOSKOVÁ +420 224 142 482
+420 736 610 246
j.nos@institutpraha.cz
Mgr. Jan POTUCKÝ +420 702 132 714

j.pot@institutpraha.cz

Mgr. Jiří RYS +420 737 543 654

j.rys@institutpraha.cz

Ing. Jaroslav VOBR +420 739 960 639 j.vob@institutpraha.cz
Ing. Lucie ZEMANOVÁ +420 603 229 382 l.zem@institutpraha.cz
Eva ZIGLEROVÁ +420 224 142 481
+420 736 610 248
e.zig@institutpraha.cz
Ing. Ivana FRANTESOVÁ
pracoviště Benešov
+420 317 721 544
+420 733 129 062
i.fra@institutpraha.cz
Veronika DOUBRAVOVÁ, DiS.
pracoviště Benešov

+420 317 723 851
+420 734 448 569

v.dou@institutpraha.cz
Dana BRZOŇOVÁ
pracoviště Benešov

+420 317 721 544
+420 702 130 926

d.brz@institutpraha.cz
Hana PETEROVÁ
pracoviště Benešov
+420 317 721 544
+420 739 592 987
h.pet@institutpraha.cz
FAX
oddělení vzdělávání v Benešově
+420 317 723 852

Oddělení administrace (OAD)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Pavlína NOVÁKOVÁ
vedoucí oddělení
+420 736 610 249 p.nov@institutpraha.cz
Zina HOLUBOVÁ +420 732 999 007 z.hol@institutpraha.cz
Iveta KLEMAIEROVÁ   i.kle@institutpraha.cz
Jana KOVŤUKOVÁ +420 731 564 913 j.kov@institutpraha.cz
Bc. Miroslava HRUBÁ   hruba@institutpraha.cz
FAX +420 317 723 852

Oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce (ORM)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Lukáš JIRSA
vedoucí oddělení
+420 736 610 244 l.jir@institutpraha.cz
Mgr. Lucie SOVOVÁ +420 739 062 077 l.sov@institutpraha.cz
JUDr. Jiřina CASTORENA
+420 739 049 151
j.cas@institutpraha.cz
     

Oddělení vzdělávací středisko Benešov

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Roman HRUBEŠ
vedoucí vzdělávacího střediska
+420 736 767 607 r.hru@institutpraha.cz
Věra ŠKORPOVÁ
zástupce vedoucího vzdělávacího střediska

+420 317 723 851
+420 734 316 375

v.sko@institutpraha.cz
Lenka ŠOBÍŠKOVÁ
sekretariát
+420 317 723 851
+420 732 999 700
l.sob@institutpraha.cz
Dana VOLÁKOVÁ, DiS.
vedoucí stravovacího úseku
+420 317 723 854 d.vol@institutpraha.cz
RECEPCE +420 317 723 853
+420 317 722 161
+420 739 214 698
recepce@institutpraha.cz
FAX +420 317 723 852

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (7.8 + 1.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru