+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Spolupracujeme » Spolupracující instituce v ČR

Spolupracující instituce v ČR

Krajský úřad Ústeckého kraje

S Krajským úřadem Ústeckého kraje podepsal Institut v červnu 2017 Memorandum o spolupráci při zajišťování vzdělávání úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků. Nabídka kurzů je připravována ve spolupráci s oddělením personálních věcí a vzdělávání KÚ. Kurzy probíhají v prostorách krajského úřadu.

 

Magistrát města Most

Na základě memoranda o spolupráci bylo na Magistrátu města Mostu zřízeno další školicí místo Institutu pro veřejnou správu Praha. Nabídka kurzů a jejich obsah jsou vytvářeny ve spolupráci s MmM a důraz je kladen především na praktické zaměření kurzů a sdílení příkladů dobré praxe.

 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky

Dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka obce či města. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů mj. tím, že předkládá iniciativní návrhy k tvorbě relevantní legislativy, spolupracuje na zajišťování veřejné správy měst a obcí ČR, napomáhá vzdělávání úředníků městských a obecních úřadů a snaží se o zlepšení vzájemné informovanosti mezi úřady v oblasti jejich funkčnosti a při výkonu veřejné správy. www.tajemnici.cz

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Profesní sdružení s tradicí od roku 1990, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. www.aivd.cz

 

Česká zemědělská univerzita – Institut vzdělávání a poradenství

IVP je celoškolským pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm ČZU realizujícím vlastní akreditované studijní programy zaměřené na vzdělávání pro oblast zemědělství, rozvoj venkova i státní správu formou celoživotního vzdělávání. Realizuje pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů pro oblast zemědělství, lesnictví a obory příbuzné, jejich další vzdělávání v souvislosti s jejich kariérním růstem a zvyšování pedagogických kompetencí, kompetencí komunikačních i prezentačních pro doktorandy a pracovníky univerzity.

Institut byl jmenován rektorem ČZU cvičným pracovištěm pro odbornou praxi.

 

Wolters Kluwer ČR, a. s.

Posláním společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., je poskytování odborných, profesních informací elektronickou (online služby, software) a tištěnou formou (časopisy, knihy) a s tím spojených doplňkových služeb (školení). V oblasti tištěné produkce pokrývá svou nabídkou periodických i neperiodických publikací oblast právní, účetní, mzdovou, daňovou, personální, oblast řízení školy a oblast bezpečnosti práce. V oblasti elektronického publikování nabízí nejrozšířenější právní informační systém na českém trhu, Systém ASPI. www.wkcr.cz

 

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí. Jejím hlavním posláním a příčinou vzniku je prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). www.smscr.cz
Základní cíle sdružení jsou:
a) hájení společných zájmů práv obcí a měst sdružených ve Sdružení podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,
b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

 

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. vznikl v roce 2007 za podpory spřízněné organizace Pevnost (www.pevnost.com). Obě organizace jsou řízeny samotnými Neslyšícími. Hlavním cílem Institutu je zdokonalení specializovaného vzdělávání odborníků, kteří přicházejí do kontaktu s neslyšícími lidmi. Institut vzdělává např. tlumočníky českého znakového jazyka, zdravotníky, pedagogy, studenty, pracovníky státní správy, rodiče neslyšících dětí nebo budoucí neslyšící lektory. Spolu s Pevností pořádá pro všechny zájemce oblíbený letní tábor. Více informací najdete na www.inpsv.com.

 

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)

Mezinárodně certifikovaná asociace měst, obcí a regionů, která byla založena v roce 1994. Jejím posláním je propojovat municipality a odborné organizace v ČR ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Členové NSZM ČR realizují v podmínkách ČR mezinárodní Projekt Zdravé město a za podpory asociace realizují rovněž mezinárodní program místní Agenda 21. V současnosti NSZM ČR sdružuje 106 municipalit, a má tak regionální vliv na 37 % populace ČR.Odkaz: www.ZdravaMesta.cz.


Společnost KAMPI OFFICE s.r.o. je předním  ryze českým výrobcem a velkoobchodem kancelářských potřeb s s tradicí od roku 1997. 60% zaměstnanců firmy tvoří zaměstnanci se zdravotním postižením, kteří tak nacházejí smysluplné zaměstnání.  Své pobočky má v Praze, Brně a Hodoníně, v roce 2015 expandovala i na trhy ve Slovenské republice.

Institut spolupracuje s KAMPI OFFICE s.r.o. v rámci náhradního plnění a řadí se tak mezi společnosti, které cítí zodpovědnost za podporu a rozvoj zaměstnanosti hendikepovaných osob. Za spolupráci v roce 2015 obdržel Institut od společnosti KAMPI OFFICE s.r.o.  Poděkování za spolupráci v roce 2015.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (2.3 + 47.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru