+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Průběh ověření ZOZ zkouškou » Ústní zkouška

Ústní zkouška

Zahájení ústní zkoušky

Před vylosováním otázek předloží úředník zaměstnanci Institutu zabezpečujícímu zkoušky průkaz totožnosti (k ověření, zda se jedná o úředníka přihlášeného ke zkoušce).

Při ústní zkoušce si úředník vylosuje příslušným ministerstvem (nebo jiným ústředním správním úřadem) stanovený počet otázek z obecné a ze zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti.

Po vylosování otázek má úředník stanovenou dobu na přípravu nejméně 15 minut. Během přípravy má úředník možnost nahlédnout do vybraných právních předpisů vztahujících se ke zvláštní odborné způsobilosti (jejich rozsah stanovilo příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad a je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Institutu www.institutpraha.cz).

Zkušební komise nabídne úředníkovi možnost vybrat si, zda bude nejdříve odpovídat na otázky z obecné nebo ze zvláštní části.


Délka ústní zkoušky

Ústní zkouška netrvá zpravidla déle než 30 minut. To znamená, že cca 15 minut úředník zodpovídá otázky z obecné části a cca 15 minut otázky ze zvláštní části.


Hodnocení ústní zkoušky

Pokud je úředník u ústní části zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, sdělí mu Institut prostřednictvím úřadu termín opakované zkoušky. Pro přípravu na opakovanou zkoušku z obecné části jsou k dispozici akreditované eLearningové vzdělávací programy.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (41.4 + 36.3) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru