+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Přehled správních činností

Přehled správních činností

Správní činnost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění
při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti  provozu na pozemních komunikacích a správních řízení souvisejících (BPSP) Zkušební otázky
Další informace
při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (DANE) Zkušební otázky
Další informace
v silniční dopravě (DOP) Zkušební otázky
Další informace
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy (DRAH) Zkušební otázky
Další informace
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (FIN) Zkušební otázky
Další informace
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy (HOKS) Zkušební otázky
Další informace
při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (CHLP) Zkušební otázky
Další informace
v lesním hospodářství a myslivosti (LHM) Zkušební otázky
Další informace
při správě matrik a státního občanství (MAT) Zkušební otázky
Další informace
v hospodaření s odpady (OH) Zkušební otázky
Další informace
v ochraně přírody a krajiny (OCHP) Zkušební otázky
Další informace
při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení (OOKR) Zkušební otázky
Další informace
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (OPCD) Zkušební otázky
Další informace
v ochraně ovzduší (OVZD) Zkušební otázky
Další informace
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy (PP) Zkušební otázky
Další informace
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (SH) Zkušební otázky
Další informace
ve školství (SKOL) Zkušební otázky
Další informace
při sociálně-právní ochraně dětí (SPO) Zkušební otázky
Další informace
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (SR) Zkušební otázky
Další informace
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech (RORP) Zkušební otázky
Další informace
v sociálních službách (SS) Zkušební otázky
Další informace
v územním plánování (UP) Zkušební otázky
Další informace
ve vodním hospodářství (VH) Zkušební otázky
Další informace
při přestupkovém řízení ve věci  pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (VP) Zkušební otázky
Další informace
při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění (ZPIP) Zkušební otázky
Další informace
ve zdravotnictví (ZDR) Zkušební otázky
Další informace
v zemědělství (ZEM) Zkušební otázky
Další informace
při správě živnostenského podnikání (ZP) Zkušební otázky
Další informace
při ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) Zkušební otázky
Další infromace
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel (REG) Zkušební otázky
Další informace
při výkonu veřejného opatrovnictví (VO) Zkušební otázky
Další informace

Právní předpisy

Nejdůležitější právní předpisy týkající se územních samosprávných celků a vzdělávání jejich úředníků. 

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (13.0 + 39.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru