Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Přehled správních činností

Přehled správních činností

Správní činnost dle vyhlášky č. 512/2012 Sb., v platném znění
při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících Zkušební otázky
při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění Zkušební otázky
v silniční dopravě Zkušební otázky
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy Zkušební otázky
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu Zkušební otázky
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy Zkušební otázky
při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi Zkušební otázky
v lesním hospodářství a myslivosti Zkušební otázky
při správě matrik a státního občanství Zkušební otázky
v hospodaření s odpady Zkušební otázky
v ochraně přírody a krajiny Zkušební otázky
při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení Zkušební otázky
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů Zkušební otázky
v ochraně ovzduší Zkušební otázky
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy Zkušební otázky
při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství Zkušební otázky
ve školství Zkušební otázky
při sociálně-právní ochraně dětí Zkušební otázky
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Zkušební otázky
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech Zkušební otázky
v sociálních službách Zkušební otázky
v územním plánování Zkušební otázky
ve vodním hospodářství Zkušební otázky
při přestupkovém řízení ve věci  pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku Zkušební otázky
při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění Zkušební otázky
ve zdravotnictví Zkušební otázky
v zemědělství Zkušební otázky
při správě živnostenského podnikání Zkušební otázky
při ochraně zemědělského půdního fondu Zkušební otázky
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel Zkušební otázky
při výkonu veřejného opatrovnictví Zkušební otázky

Právní předpisy

Nejdůležitější právní předpisy týkající se územních samosprávných celků a vzdělávání jejich úředníků. 

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (10.0 + 36.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru