+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Seznam odborníků na ZOZ

Seznam odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky

Institut pro veřejnou správu Praha zveřejňuje seznam odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky. Seznam Institut zveřejňuje v souladu s § 35, odst. 1, písm. d zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Ze seznamu odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky jsou ředitelkou Institutu vytvářeny zkušební komise (§23 odst.1 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění)

BPSP - ZOZ - Dopravní přestupky

 • Mgr. Lukáš BÍLEK
 • Ing. Petr ČECHLOVSKÝ
 • Mgr. Pavel DUBSKÝ
 • Ing. et Ing. Jakub FILIP
 • Mgr. Petr HRDLIČKA
 • Mgr. Zuzana KRIPNEROVÁ
 • Mgr. Jan PODLIPSKÝ
 • Ing. Radek POSPÍŠIL
 • Mgr. Michal TICHÝ
 • Bc. Ladislav ZÁMOSTNÝ
 • Mgr. Michael ŽIDŮV

DANE - ZOZ - Správa daní a poplatků

 • JUDr. Marta BALNEROVÁ UZLOVÁ
 • JUDr. Dagmar BUREŠOVÁ
 • JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ
 • Mgr. Ing. Jana JOSÍFKOVÁ
 • Mgr. Ing. Soňa KELNEROVÁ
 • Ing. Karel KULT
 • Mgr. Luboš RUTA
 • JUDr. Marie SCISKALOVÁ, Ph.D.
 • JUDr. Hana ŽEMLOVÁ

DOP - ZOZ - Silniční doprava

 • Mgr. Vojtěch BUDINSKÝ
 • JUDr. Ondřej MICHALČÍK
 • Mgr. Jana NÁDVORNÍKOVÁ
 • Ing. František PROŠEK
 • Mgr. Lucie ŠMAHOVÁ

DRAH - ZOZ - Drážní doprava

 • JUDr. Zbyněk GŘEŠEK
 • Mgr. Jana NÁDVORNÍKOVÁ

FIN - ZOZ - Finanční hospodaření ÚSC

 • Ing. Věra DĚDKOVÁ
 • Ing. Antonín HARAPÁT
 • Ing. Marie HÁJKOVÁ
 • JUDr. Adéla HEŘMANOVÁ
 • JUDr. Miroslav KOCIÁN
 • Ing. Eduard KOMÁREK
 • Ing. Rudolf KOTRBA
 • Ing. Karel KULT
 • Ing. Leo NEVŘELA
 • Ing. Hana ONDRUŠKOVÁ
 • Mgr. Helena PETEROVÁ
 • Ing. Karla RUCKÁ
 • JUDr. Marie SCISKALOVÁ, Ph.D.
 • doc.Ing. Petr TOMÁNEK, CSc.
 • Ing. Zdeněk URBÁNEK
 • Ing. Miroslav VACEK
 • Ing. Anna VELÍŠKOVÁ
 • Ing. Miroslava VOJTÍŠKOVÁ

HOKS - ZOZ - Hospodářská opatření pro krizové stavy

 • Ing. Peter BYSTERSKÝ
 • Ing. Kateřina MATTISOVÁ
 • Ing. Bc. Pavlína MICHÁLKOVÁ
 • Ing. Štefan MIHOK
 • Ing. Jaroslav ROUČKA
 • Mgr. Radek ŠULA, Ph.D.

CHLP - ZOZ - Ochrana před účinky chemických látek

 • Ing. Pavel FORINT, Ph.D.
 • Ing. Zuzana MACHÁTOVÁ
 • RNDr. Jarmila SLÁDKOVÁ

LHM - ZOZ - Lesní hospodářství a myslivost

 • Ing. Jiří BARTOŠ
 • Mgr. Petr DVOŘÁK
 • Mgr. Jiří EMINGR
 • Mgr. Ing. Michal HRIB, Ph.D.
 • Dr. Ing. Miroslav KUBŮ
 • Ing. Tomáš KUNCA, Ph.D.
 • Ing. Tomáš MACHÁČEK, MPA
 • Ing. Magdalena POSPÍŠILOVÁ
 • Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
 • Ing. Václav TOMÁŠEK
 • Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.

MAT - ZOZ - Matriky a státní občanství

 • Mgr. et Mgr. Tomáš BEZDĚK
 • JUDr. Petra GRONWALDTOVÁ WAGNEROVÁ
 • JUDr. Jana HÁLOVÁ
 • Mgr. Markéta NĚMCOVÁ
 • Mgr. Jaroslava POHOŘELÁ
 • Mgr. Petr ŠŤASTNÝ
 • Mgr. Ivan TOBEK
 • Mgr. Kateřina UHROVÁ
 • JUDr. Petr VOŘÍŠEK, Ph.D.

OBEC - ZOZ - Obecná část

 • Ing. Jan BEK
 • Mgr. et Mgr. Tomáš BEZDĚK
 • Ing. Mgr. David BOHADLO, Ph.D.
 • Mgr. Jan BŘEŇ
 • JUDr. Miroslav BRŮNA
 • JUDr. Milan CIGÁNEK, LL.M.
 • JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA
 • JUDr. Olga DVORSKÁ, Ph.D.
 • JUDr. Adam FUREK
 • JUDr. Michal HAŠEK, LL.M., MBA
 • JUDr. Václav HENYCH
 • Mgr. Ing. Jiří HOŘÁNEK
 • JUDr. Jan HORNÍK, Ph.D.
 • Mgr. Karel HRUŠKA
 • JUDr. Alois HYNŠT
 • JUDr. Miluška JAROŠOVÁ
 • JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA
 • Mgr. Anna JENDRULKOVÁ
 • doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D.
 • JUDr. Martin KAKRDA
 • Ing. Bc. Petr KAMENÍK
 • Mgr. Jiří KAUCKÝ
 • Leo KAZIMIRSKI
 • Mgr. Hana KLADIVOVÁ
 • Ing. Marie KOSTRUHOVÁ
 • JUDr. Jaroslav KOUDELKA
 • Mgr. Martin KRÁLÍK
 • Ing. Bc. Roman KRČIL
 • JUDr. Jiří KUBÍK
 • Mgr. Petr KUŠ
 • Ing. František KŮŽEL
 • Mgr. Bc. Martina LANDKAMROVÁ
 • Mgr. Nora LASTOVECKÁ
 • Mgr. Šárka LIPERTOVÁ, Ph.D.
 • Ing. Alena LOUDOVÁ
 • Mgr. David MAREK
 • JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ
 • Antonín METÁL, MPA
 • Mgr. Ondřej MOUDRÝ
 • JUDr. Karel NEŽÁDAL
 • Mgr. Věra ONDRAČKOVÁ
 • Mgr. Jana ORSÁGOVÁ
 • Mgr. Klára PONDĚLÍČKOVÁ
 • Ing. Bc. Tomáš PÖSL
 • Mgr. Jan POTMĚŠIL
 • JUDr. Irena POUROVÁ
 • Ing. František PROŠEK
 • Mgr. Stanislav PŠENIČKA
 • Mgr. Lukáš ROTHANZL
 • Mgr. Rudolf RYS, Ph.D.
 • Mgr. Martin SARKISOVMPA, LL.M.
 • Mgr. Antonín SCHEJBAL
 • PaedDr. Mgr. Pavel SCHNEIDER
 • JUDr. Marie SCISKALOVÁ, Ph.D.
 • PhDr. Martin SOUKUP, Ph.D.
 • Mgr. Monika STIEBITZOVÁ
 • Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ, LL.M.
 • Mgr. Miroslav SVOBODA
 • JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ
 • JUDr. Petr ŠTICHA
 • JUDr. Kateřina ŠUBRTOVÁ
 • Mgr. Michal TICHÝ
 • Mgr. Ivan TOBEK
 • RNDr. Milada VANĚČKOVÁ
 • doc.JUDr. František VAVERA, Ph.D., LL.M
 • JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Radka VLADYKOVÁ
 • JUDr. Petr VOŘÍŠEK, Ph.D.
 • JUDr. Svatava VRONSKÁ
 • JUDr. Marta WROBLOWSKÁ
 • Ing. Jaromír ZAJÍČEK, MPA
 • JUDr. Simeona ZIKMUNDOVÁ, LL.M.
 • JUDr. Eva ZLÁMALOVÁ
 • Mgr. Dušan ZOUHAR, LL.M., MBA
 • JUDr. Blanka ŽÁČKOVÁ, MPA

OH - ZOZ - Odpadové hospodářství

 • Ing. Gabriela BULKOVÁ,MBA
 • JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ, MBA
 • Mgr. et Mgr. Štěpán JAKL
 • Ing. Bc. Jan MARŠÁK, Ph.D.
 • Ing. Renata NOVÁKOVÁ

OCHP - ZOZ - Ochrana přírody a krajiny

 • JUDr. Veronika BÁLKOVÁ
 • Ing. Mgr. Martin BÍLÝ
 • Mgr. Svatava HAVELKOVÁ
 • Mgr. Petr MACH
 • JUDr. Eva MAZANCOVÁ, Ph.D.
 • Ing. Petr STLOUKAL
 • Ing. Jan ŠÍMA

OOKR - ZOZ - Ochrana obyvatel, krizové řízení

 • pplk. Ing. Jana KUKLOVÁ
 • plk. Ing. Miroslav LUKEŠ
 • plk. Ing. Štefan MOLNÁR
 • plk. Ing. Pavel NEPOVÍM
 • plk. Mgr. et Mgr. František PAULUS, Ph.D., MBA
 • plk.Mgr. Barbora PÁLKOVÁ
 • kpt. Ing. Martin TILCER

OPCD - ZOZ - Občanské průkazy a cestovní doklady

 • Ing. Martina BREJCHOVÁ
 • Ivan HRABÁNEK
 • Ing. Lucie KALIVODOVÁ
 • Ing. Jana MRKVIČKOVÁ
 • JUDr. Zdeněk NĚMEC
 • JUDr. Drahoslava PEČINKOVÁ
 • Mgr. Jan STIEBITZ
 • Mgr. Monika STIEBITZOVÁ
 • Mgr. Jaroslava ŠOLTYSOVÁ
 • Mgr. Petra TESAŘOVÁ
 • Ing. Hana VAŠÍČKOVÁ
 • Mgr. Veronika ZALOMOVÁ

OVZD - ZOZ - Ochrana ovzduší

 • Ing. Jakub ACHRER
 • Ing. Kurt DĚDIČ
 • Mgr. Pavel GADAS
 • Mgr. Matěj MRLINA

PP - ZOZ - Památková péče

 • JUDr. Václav KARMAZÍN
 • Mgr. Ing. Eva TREJBALOVÁ
 • JUDr. et Mgr. Michal TUPÝ
 • Mgr. Petra ULBRICHOVÁ
 • Mgr. Jiří VAJČNER, Ph.D.
 • JUDr. Martin ZÍDEK

REG - ZOZ - Registrace vozidel

 • JUDr. Mgr. Stanislav KÖRNER
 • Mgr. Bc. Bohumila KULÍŠKOVÁ
 • Ing. Petr MUSIL
 • Ing. Bc. Ivan NOVÁK

RORP - ZOZ - Řidičské průkazy

 • Ing. et Ing. Jakub FILIP
 • Kateřina JANOVCOVÁ
 • Mgr. Jana POLÍVKOVÁ VRANÁ
 • Ing. Radek POSPÍŠIL
 • Petra SHONOVÁ, DiS.
 • Bc. Hana ŠEDIVÁ
 • Mgr. Michael ŽIDŮV

SH - ZOZ - Silniční hospodářství

 • Ing. Libor ČÁSTKA
 • Mgr. et Mgr. Dagmar KRAMLOVÁ
 • Ing. Jiří MACURA

SKOL - ZOZ - Školství

 • Mgr. Lenka CAHOVÁ
 • Mgr. Kateřina DUFKOVÁ
 • Mgr. Pavla KATZOVÁ
 • Ing. Pavel KŘEČEK
 • PaedDr. Jaromír KREJČÍ
 • RNDr. Zuzana MATUŠKOVÁ
 • Mgr. Bc. Vítězslav NĚMČÁK, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej RŮŽIČKA
 • Mgr. Michaela ŠŤASTNÁ
 • Mgr. Jan VÖRÖŠ MUŠUTA

SPO - ZOZ - Sociálně-právní ochrana dětí

 • Mgr. Daniel HOVORKA
 • Mgr. Michal JURYŠEK
 • Bc. Jiří KAFKA
 • Mgr. Tomáš KODIŠ
 • Mgr. Adam KŘÍSTEK
 • Mgr. Martina KUČEROVÁ
 • Mgr. Jana MACHOVÁ
 • Mgr. Libor MOŽÍŠ
 • JUDr. Věra NOVOTNÁ
 • Mgr. Eva NOVOTNÁ
 • Mgr. Josef SMRŽ
 • Mgr. David STRUPEK
 • Bc. Radek ŠOUSTAL
 • JUDr. Zuzana ZÁRASOVÁ

SR - ZOZ - Územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění

 • Ing. Eliška BARČÁKOVÁ
 • Ing. Vladimíra HELEBRANTOVÁ
 • Mgr. Jana MACHAČKOVÁ
 • Ing. Jitka MAREČKOVÁ
 • JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ
 • Mgr. Ilona ŠUPEJOVÁ

SS - ZOZ - Sociální služby

 • Mgr. Michal JURYŠEK
 • Mgr. Tomáš KODIŠ
 • Mgr. Ilona KOLÁŘOVÁ
 • PhDr. Roman MAŠEK
 • JUDr. Věra NOVOTNÁ
 • Mgr. Martin ROTH
 • JUDr. Šárka TRNKOVÁ
 • Ing. Vratislav VOJNAR
 • PhDr. Melanie ZAJACOVÁ, Ph.D.

UP - Zkouška - Územní plánování

 • Ing. Eva FIALOVÁ
 • Ing. arch. Jana KAVÁLKOVÁ
 • Ing. Mgr. Petr LEPEŠKA
 • Ing. arch. Josef MORKUS, Ph.D.
 • Ing. arch. Lucie POLÁKOVÁ
 • Ing. Tomáš SKLENÁŘ
 • Ing. arch. Martin TUNKA, CSc.
 • Ing. Romana VAČKÁŘOVÁ
 • Ing. Roman VODNÝ, Ph.D.
 • Ing. Vladimír VOLDŘICH

VH - ZOZ - Vodní hospodářství

 • Ing. Alena BINHACKOVÁ
 • Ing. Michal KRÁTKÝ
 • Ing. Martin MAREŠ, DiS.
 • Ing. Halka NĚMCOVÁ
 • Mgr. Jaroslava NIETSCHEOVÁ
 • JUDr.Ing. Zdeněk STRNAD

VO - ZOZ - Veřejné opatrovnictví

 • Mgr. Zuzana DURAJOVÁ
 • Mgr. et Mgr. Romana JAKEŠOVÁ
 • Mgr. Ilona KOLÁŘOVÁ
 • Mgr. Denisa KOPKOVÁ
 • JUDr. Věra NOVOTNÁ
 • PhDr. Filip NOVOTNÝ
 • Mgr. Aneta REDLICHOVÁ
 • Mgr. et Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Ph.D.
 • Mgr. Jan STRNAD
 • Mgr. Barbora ZÁLESKÁ

VP - ZOZ - Veřejný pořádek

 • Bc. Lenka Veronika BENKOVÁ
 • Mgr. Romana BEZDĚKOVÁ
 • Ing. Petr FRANĚK
 • JUDr. Petra GRONWALDTOVÁ WAGNEROVÁ
 • Mgr. Pavlína KROUPOVÁ
 • JUDr. Jitka MORÁVKOVÁ
 • Mgr. Jan POTMĚŠIL
 • Mgr. Stanislav PŠENIČKA
 • Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ, LL.M.
 • Mgr. Martin SUŠICKÝ
 • JUDr. Petr VOŘÍŠEK, Ph.D.

VP - ZOZ - Veřejný pořádek

 • Bc. Lenka Veronika BENKOVÁ
 • Mgr. Romana BEZDĚKOVÁ
 • Ing. Petr FRANĚK
 • JUDr. Petra GRONWALDTOVÁ WAGNEROVÁ
 • Mgr. Pavlína KROUPOVÁ
 • JUDr. Jitka MORÁVKOVÁ
 • Mgr. Jan POTMĚŠIL
 • Mgr. Stanislav PŠENIČKA
 • Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ, LL.M.
 • Mgr. Martin SUŠICKÝ
 • JUDr. Petr VOŘÍŠEK, Ph.D.

ZDR - ZOZ - Zdravotnictví

 • Mgr. Denisa KOPKOVÁ
 • Mgr. Zbyněk PODHRÁZKÝ
 • Mgr. Alice STRNADOVÁ, MBA
 • MUDr. Vlasta VRCHOTOVÁ

ZDR - ZOZ ZDR

 • Mgr. Denisa KOPKOVÁ
 • Mgr. Zbyněk PODHRÁZKÝ
 • Mgr. Alice STRNADOVÁ, MBA
 • MUDr. Vlasta VRCHOTOVÁ

ZEM - ZOZ - Zemědělství

 • Ing. Petr BORN
 • Ing. Petr CHALUPA, Ph.D.
 • Ing. Jitka HAVLOVÁ

ZK_AK - Zkouška z autorizované konverze dokumentů

 • JUDr. Kateřina GULUŠKINOVÁ
 • JUDr. Jana HÁLOVÁ
 • PhDr. Lenka HRONOVÁ
 • Mgr. Petr KUŠ
 • Ing. František KŮŽEL
 • Ing. Nicol NOVÁKOVÁ
 • Mgr. Jarmila Marta ŠMARDOVÁ
 • Ing. Jaroslav VOBR, MBA

ZP - ZOZ - Správa živnostenského podnikání

 • Mgr. Monika BLAHÁKOVÁ
 • Mgr. Jiří GAŇO
 • Ing. Milada HRABÁNKOVÁ
 • Ing. Bc. Petr KAMENÍK
 • JUDr. Věra KNOBLOCHOVÁ, Ph.D.
 • Ing. Martina KOVAŘÍKOVÁ
 • Ing. Bc. Roman KRČIL
 • Ing. Jan KUBIŠTA, MPA
 • JUDr. Marie ORLOVÁ
 • Mgr. et Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Jan STRAKOŠ, LL.M.
 • JUDr. Václav URBAN

ZPF - ZOZ - Zemědělský půdní fond

 • Ing. Jan BAČOVSKÝ
 • Ing. Helena BENDOVÁ

ZPIP - ZOZ - Životní prostředí a integrovaná prevence

 • RNDr. Tomáš BAJER, CSc.
 • Ing. Simona BERÁNKOVÁ JANČÍ
 • Mgr. Evžen DOLEŽAL
 • JUDr. Libor DVOŘÁK, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Jana HARZEROVÁ
 • RNDr. Helena KAMENÍČKOVÁ
 • Mgr. Hana NENUTILOVÁ
 • Ing. Václav OBLUK
 • Ing. Jan SLAVÍK, Ph.D.
 • Ing. Petr SLEZÁK

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (10.1 + 17.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru