Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Spolupracujeme » Mezinárodní spolupráce » Členství v mezinárodních uskupeních

Členství v mezinárodních uskupeních

Členství v mezinárodních uskupeních se pro Institut stává stále důležitějším a přináší s sebou neocenitelné zkušenosti a příležitosti k výměně zkušeností a dobré praxe. V současné době je Institut členem Evropské sítě vzdělávacích organizací pro místní a regionální orgány (ENTO), Sítě institutů a škol veřejné správy ve střední a východní Evropě (NISPACee), Sítě evropských škol a institutů veřejné správy (NEPASI) a pravidelně se účastní zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy (DISPA).


ENTO

European Network of Training Organisations for Local and Regional Authorities – neboli Evropská síť vzdělávacích organizací  pro místní a regionální orgány (ENTO) v sobě sdružuje zástupce z některých členských států Rady Evropy. V současné době tvoří členskou základnu organizace z 11 zemí celé Evropy. Byla založena v lednu 1995 na platformě Rady Evropy, ale postupně se vyprofilovala v nezávislou organizaci.

ENTO každoročně organizuje odborný seminář na různá témata v rámci managementu místních a regionálních samospráv se zaměřením na vzdělávání. Dále pak pravidelně vydává newsletter, ve kterém popisuje svou činnost a zveřejňuje aktuality o dění v Radě Evropy a Evropské unii, informuje o svých členech a jejich aktivitách. Členům ENTO se tak nabízí možnost publikovat výstupy své činnosti či konzultovat své dotazy a problémy s ostatními členy.

Bližší informace jsou dostupné na stránkách www.ento.org.


NISPACee

Činnost The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (Síť institutů a škol veřejné správy ve střední a východní Evropě) je rozdělena do několika tematických okruhů). Působí jako fórum pro výměnu informací a přenos dobré praxe a podporuje výzkumné aktivity a spolupráci institucí zabývajících se vzděláváním ve veřejné správě. Každoročně pak pořádá mezinárodní odbornou konferenci, v roce 2016 se uskutečnil  již dvacátý čtvrtý ročník. Věnuje se rovněž vydávání odborných publikací.

Řídící výbor NISPACee je složen z předních evropských akademiků a odborníků na veřejnou správu. Ředitelství pak sídlí v Bratislavě.

Bližší informace jsou dostupné na stránkách www.nispa.sk.


NEPASI

Network of European Public Administration Schools and Institutes (NEPASI) – Síť evropských škol a institutů veřejné správy, jež vznikla v roce 1998  pod názvem Asociace národních škol a institutů, sdružuje národní instituty a školy vzdělávající úředníky veřejné správy.

Zakládajícími členy byly německá, španělská, italská, rakouská a portugalská organizace. V následujících letech přistoupila řecká a britská instituce. Institut pro veřejnou správu spolu s bulharským institutem přistoupil k NEPASI v roce 2003.

Spolupráce členů Asociace se zaměřuje především na plánování a organizování vzdělávacích a kulturních událostí, zejména sympozií a konferencí. Klíčovým cílem NEPASI je aktivně podporovat výměnu informací a spolupráci s ohledem na vyučovací metody, vzdělávací dokumentaci, výzkumné aktivity a publikování. NEPASI je proto také vhodnou platformou pro realizaci společných projektů a podporu spolupráce svých členů při získávání finančních prostředků z evropských fondů.


DISPA 

Zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy je prestižní událostí, které se koná pravidelně v půlročním cyklu a pořádání je vždy spojeno s předsednictvím dané země v Radě EU. Hlavním bodem je vždy odborná konference na aktuální téma v rámci veřejné správy. Od roku 2011 se těchto setkání účastní i zástupce Institutu.

Základní dokumenty

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (4.0 + 49.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru