+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Organizace a působnost » O Institutu » Působnost

Působnost

Institutu jako orgán veřejné správy zabezpečuje činnosti ve výkonu veřejné správy zejména při zajištění vybraných působností výkonu státní správy na úseku vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Tyto činnosti jsou definovány ve Zřizovací listině Institutu pro veřejnou správu Praha. Rozdělení kompetencí mezi Ministerstvem vnitra a Institutem jsou na základě rozhodnutí  Ministerstva vnitra Zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona o úřednících a usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542, podepsané ministrem vnitra dne 31. července 2014  (č. j. MV-91315-1/ODK-2014).  

Činnost Institutu jako orgánu veřejné správy:

 • metodika a koordinace ZOZ a průběžného vzdělávání navazujícího na ZOZ
 • ověřování ZOZ zkouškou s celostátní působností
 • jmenování jednotlivých zkušebních komisí k ověření ZOZ
 • zajištění činnosti zkušebních komisí k ověření ZOZ
 • spolupráce se zahraničními vzdělávacími instituty a školami národního či státního charakteru
 • vydavatelství a nakladatelství
 • vypracování části Zprávy o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků za oblast ZOZ
 • vedení Seznamu odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky k ověření ZOZ a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup
 • zpracování ročního harmonogramu termínů příprav k ověření ZOZ a termínů řádných a opakovaných zkoušek

Činnost Institutu jako vzdělávací instituce:

 • připrava vzdělávacích programů pro úředníky územních samosprávných celků akreditovaných Ministerstvem vnitra
 • realizace prohlubování kvalifikace úředníků za podmínek a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem
 • připrava katalogů kurzů průběžného vzdělávání, kurzů vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů a kurzů pro celou veřejnou správu
 • vydávání odborné literatury
 • vytváření lektorského sboru a zajišťování jeho trvalého vzdělávání
 • zabezpečení docházkové a distanční formy vzdělávání
 • školení zaměstnanců vykonávající státní správu ve správních úřadech

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (19.9 + 3.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru