+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Průběh ověření ZOZ zkouškou » Hodnocení zkoušky

Hodnocení zkoušky

Klasifikační stupně

Zkouška je hodnocena klasifikačními stupni:

 • vyhověl
 • nevyhověl

Hodnocení písemné zkoušky

Zodpoví-li úředník v písemném testu z obecné části správně alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“. V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“. Hodnocení v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně.

Podmínky pro úspěšné složení písemné zkoušky

Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je hodnocení úředníka klasifikačním stupněm „vyhověl“ v písemném testu z obecné části i v písemném testu ze zvláštní části.


Hodnocení ústní zkoušky

Úspěšné složení písemné zkoušky (tedy testu z obecné i zvláštní části) je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Pokud je úředník hodnocen stupněm „nevyhověl“ z jedné nebo z obou částí písemné zkoušky, ústní zkoušku nemůže vykonat.

Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně.

Podmínky pro úspěšné složení ústní zkoušky

Prokáže-li úředník při ústní zkoušce příslušné znalosti a také schopnost jejich aplikace do praxe, je hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“. V opačném případě je úředník hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.


Výsledky zkoušek

Výsledek písemné zkoušky a ústní zkoušky oznámí předseda zkušební komise úředníkovi v den jejich konání. Je-li úředník celkově hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“, vydá mu zkušební komise v den konání zkoušky osvědčení. V případě potřeby může Institut zaslat úředníkovi osvědčení poštou, a to nejpozději do 15 dnů ode dne konání zkoušky. Osvědčením prokazuje úředník příslušnou zvláštní odbornou způsobilost. Osvědčení je úředníkovi vydáno pouze jednou. V případě ztráty osvědčení vydá úředníkovi Institut na jeho žádost písemné potvrzení o absolvování zkoušky.

Úředník, který byl ze zkoušky vyloučen podle § 23 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., nebo se k písemné nebo ústní části zkoušky nedostavil bez náležité omluvy, nebo při písemné nebo ústní zkoušce od zkoušky odstoupil, je hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.


Kritéria hodnocení zkoušek

 1. znalost problematiky
 • obecná znalost, schopnost reprodukovat (nikoliv zpaměti a doslovně)
 • schopnost definovat základní pojmy (je nezbytnou podmínkou)
 • znalost těch detailů, které jsou nezbytně nutné ve vazbě na správný postup úředníka
 1. pochopení problematiky
 • schopnost interpretace
 • schopnost vysvětlit občanovi odpovídající postup
 1. aplikace problematiky
 • schopnost praktického použití teoretických znalostí a vědomostí
 • schopnost vysvětlení správného postupu v konkrétních situacích
 • schopnost jednoznačně odlišit příbuzné případy tak, aby uchazeč prokázal schopnost správné aplikace – správného postupu
 • schopnost propojení problematiky do širších souvislostí, eventuálně navržení alternativního postupu pro občana k řešení jeho problému

Další kritéria

Případná další kritéria hodnocení písemné i ústní zkoušky zvláštní části (včetně případného hodnocení projektu) mohou určit příslušná ministerstva, u obecné části Ministerstvo vnitra.

Zkušební komise z hlediska těchto kritérií posoudí, zda úředník prokázal svoji schopnost kvalitně vykonávat veřejnou správu v oblasti, která je předmětem zkoušky. 

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (30.1 + 32.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru