+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Projekty » Projekty spolufinancované EU » eGovernment II » Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Vzdělávací aktivity v rámci projektu byly ukončeny.

Studijní materiály

Doporučená cílová skupina

Správci významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury, organizace podřízené ministerstvům, zaměstnanci krajských úřadů, další správní úřady

Anotace

Kurz je rozdělen do 3 samostatných částí. Osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastníci po absolvování všech tří částí

1. Strategicko-legislativní část kybernetické bezpečnosti

Cílem úvodní části je účastníky stručně seznámit s důvody vzniku ZKB, s riziky kyberprostoru a na praktických příkladech zdůraznit nebezpečí kybernetických útoků a nutnost ochrany informačních systémů a kritické informační infrastruktury. Účastníci budou informováni o hlavních aktérech (zejm. o týmech vládního a národního CERTu a proč jsou důležité) a roli NBÚ.

2. Management kybernetické bezpečnosti

Cílem je vyjasnit účastníkům problematiku managementu kybernetické bezpečnosti a pomoci účastníkům zavést ve své organizaci základní bezpečnostní opatření daná zákonem. Dále se bude tato část věnovat analýze aktiv a od ní odvislého nastavení příslušných základních bezpečnostních principů. V rámci podpory poskytnuté účastníkům školení budou zpracovány vzorové dokumenty a to zejména takové (např. Politika bezpečného používání mobilních zařízení), které by byly univerzálně (případně s co nejmenšími modifikacemi) využitelné v jednotlivých organizacích. Stejně by měly být pro účastníky zpracovány příklady aktiv.

3. Technická opatření

Cílem je účastníkům poskytnout informace o opatřeních v oblasti fyzické bezpečnosti, ověřování identity uživatelů, nástrojích pro ochranu před škodlivým kódem, zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, detekci a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí. Účastníci získají přehled nástrojů, s důrazem na open-source, bezplatná řešení a kritéria výběru těchto systémů. Budou schopni rozhodnout, jaký incident je třeba hlásit dle zákona vládnímu pracovišti CERT. Téma bude zasazeno do širších souvislostí, např. vztah prostředků fyzické bezpečnosti k požadavkům, které vyplývají ze zákona na ochranu osobních údajů.

Profil absolventa

 • Porozumí problematice zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho požadavkům na správce kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.
 • Orientuje se v základních dokumentech, jež jsou spojené s oblastí kybernetické bezpečnosti v České republice i v kompetencích zainteresovaných orgánů.
 • Orientuje se v legislativě regulující kybernetickou bezpečnost, jejich principech a celkové organizaci krizového řízení v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Ví, jakým způsobem je určována kritická informační infrastruktura, významné informační systémy a další povinné osoby ze zákona o kybernetické bezpečnosti.
 • Porozumí problematice zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho požadavkům na správce kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.
 • Zná problematiku systému řízení bezpečnosti informací a s jeho implementací, v pojetí zákona o kybernetické bezpečnosti, do praxe.
 • Rozumí vybraným ustanovením (§ 16 – 26) vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
 • Dokáže porovnat možnosti plnění výše uvedených požadavků prostřednictvím komerčních a open-source řešení.
 • Seznámí se s prací s jednotlivými open-source nástroji.

Lektoři

1. Strategicko-legislativní část kybernetické bezpečnosti

 • Bc. et Bc. Adam Kučínský
 • Mgr. et Mgr. Václav Borovička

2. Management kybernetické bezpečnosti

 • Ing. Martin Konečný
 • Ing. Alena Rybáková

3. Technická opatření

 • Ing. Jaroslav Kodet
 • Pavel Bašta

Reference posluchačů

 • Lektorovi Bc. et Bc. Kučínskému se dařilo posluchače zaujmout, i když jeho téma bylo dost teoretické
 • Lektor Ing. Konečný vhodně popisoval analýzu a škálu rizik
 • Celá třetí část kurzu byla přínosná, zejména bylo užitečné propojení výkladu lektora Ing. Kodeta s praktickými ukázkami

Fotogalerie

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (0.6 + 38.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru