+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - obecná část

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků - obecná část

Rozsah 38 hodin

Cena 13 700 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

kolektiv lektorů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Vedoucí úředník absolvováním kurzu získá a prohloubí si znalosti a dovednosti v oblasti řízení úřadu a vedení úředníků.

Program

Management ve veřejné správě, základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům, komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru, pracovně právní vztahy, řízení lidských zdrojů, vedení pracovních týmů a řízení pracovního času, korupce a protikorupční opatření, rovné příležitosti žen a mužů.
Kurz je akreditován dle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-15/2012. Koná se ve vzdělávacím středisku v Benešově. Časový harmonogram:
1. den: 12:45 - 16 (18:00)
2. den: 8:00 - 18: 00
3. den: 8:00 - 11:30

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703


Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Odborná literatura

Seznam odborné literatury je pouze orientační:

Adair, J.: Jak efektivně vést druhé, Management Press, Praha 1993

Adair, J.: Vytváření efektivních týmů, Management Press, Praha 1994

Armstrong, M.: Jak být ještě lepším manažerem, Victoria, Praha 1995

Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení, Management Press, Praha 1998

Bělohlávek, F.: Osobní kariéra, Grada, Praha 1994

Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubicco, Olomouc 1997

Blanchard, K.: Minutový manažer, Alpress, Frýdek Místek 1996

Brůna, M.: Veřejná správa (po 1. lednu 2003), IMS, Praha 2003

Capponi, V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada, Praha 1994

Capponi, V., Novák, T.: Sám sobě mluvčím, Grada, Praha 1996

Carnegie, D.: Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání, Carnegie, Praha 1990

DeVito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada, Praha 2001

Donelli, J.H. a kol.: Management, Grada, Praha 1997

Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí, Management Press, Praha 1992

Drucker, P.F.: Řízení v turbulentní době, Management Press, Praha 1994

Foret, M.: Komunikace s veřejností, Masarykova univerzita Brno, 1994

Hloušková, I.: Vnitrofiremní komunikace, Grada, Praha 1998

Janečková, L., Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí, Grada, Praha 1999

Kemp, J.M.: Jak řídit pracovní porady, Grada, Praha 1996

Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera, Grada, Praha 1995

Klebl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B.: Řízení lidských zdrojů, C.H. Beck, Praha 2001

Koontz, H., Weihrich, H.: Management, Victoria, Praha 1993

Koubek, J., Huttlová, E., Hrabětová, E.: Personální řízení, VŠE, Praha 1995

Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha 1997

Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988

Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, Grada - Avicenum, Praha 1994

Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada, Praha 1995

Lesly, P.: Public Relations, Victoria, Praha 1995

Lukáš, Z., Neumann, P.: Regionální a strukturální politika EU, VŠE, Praha 2000

Matoušková a kol.: Regionální a municipální ekonomika, VŠE, Praha 2000

Milkovich, G.T., Boudreau, J.: Řízení lidských zdrojů, Grada, Praha 1993

O´Brienová, P.: Pozitivní řízení - asertivita pro manažery, Management Press, Praha 1996

Ochrana, F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru, Ekopress, Praha 2002

Plamínek, J.: Synergický management, Argo, Praha 2000

Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada, Praha 1996

Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Jak řídit kraj, město a obec, Masarykova univerzita, Brno 2002

Stýblo, J., Kahle, B.: Praktická personalistika, Pragoeduca, Praha 1994

Stýblo, J.: Personální management, Grada, Praha 1996

Ury, W.: Jak překonat nesouhlas, Management Press, Praha 1998

Vališová, A.: Hra s odkrytými kartami aneb otevřená komunikace, Pansofia, Praha 1996

Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management, Management Press, Praha 1994

Wage, J.L.: Řeč těla. Management Press, Praha 1997

Winkler, J.: Komunikace v organizacích, Masarykova univerzita, Brno 1998

Winkler, J.: Organizační kultura jako faktor řízení veřejného sektoru a služeb, Masarykova univerzita, Brno 1999

Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management, Victoria, Praha 1989

Wokoun, R.: Regionální politika a rozvoj v České republice, MMR ČR, Praha 1999

Nováková Jolana, JUDr., Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v EU, MPSV, Praha 2003

Kroupová Alena ( sestavila publikaci ), Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce , SVLP EIS UK, Praha 2001

Aktuální strategie vlády v boji proti korupci

Právní předpisy

- zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů


 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
25. 10. 2021 - 24. 11. 2021 2BKVVUOB212000 Benešov kolektiv lektorů 13 700 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (47.2 + 46.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru