Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - obecná část

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů - obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků - obecná část

Rozsah 38 hodin

Cena 8 700 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

kolektiv lektorů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Vedoucí úředník absolvováním kurzu získá a prohloubí si znalosti a dovednosti v oblasti řízení úřadu a vedení úředníků.

Program

Management ve veřejné správě, základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům, komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru, pracovně právní vztahy, řízení lidských zdrojů, vedení pracovních týmů a řízení pracovního času, korupce a protikorupční opatření, rovné příležitosti žen a mužů.
Kurz je akreditován dle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-15/2012. Koná se ve vzdělávacím středisku v Benešově. Časový harmonogram:
1. den: 12:45 - 16 (18:00)
2. den: 8:00 - 18: 00
3. den: 8:00 - 11:30

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482


Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

Seznam odborné literatury je pouze orientační:

Adair, J.: Jak efektivně vést druhé, Management Press, Praha 1993

Adair, J.: Vytváření efektivních týmů, Management Press, Praha 1994

Armstrong, M.: Jak být ještě lepším manažerem, Victoria, Praha 1995

Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení, Management Press, Praha 1998

Bělohlávek, F.: Osobní kariéra, Grada, Praha 1994

Bělohlávek, F.: Organizační chování, Rubicco, Olomouc 1997

Blanchard, K.: Minutový manažer, Alpress, Frýdek Místek 1996

Brůna, M.: Veřejná správa (po 1. lednu 2003), IMS, Praha 2003

Capponi, V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada, Praha 1994

Capponi, V., Novák, T.: Sám sobě mluvčím, Grada, Praha 1996

Carnegie, D.: Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání, Carnegie, Praha 1990

DeVito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada, Praha 2001

Donelli, J.H. a kol.: Management, Grada, Praha 1997

Drucker, P.F.: Efektivní vedoucí, Management Press, Praha 1992

Drucker, P.F.: Řízení v turbulentní době, Management Press, Praha 1994

Foret, M.: Komunikace s veřejností, Masarykova univerzita Brno, 1994

Hloušková, I.: Vnitrofiremní komunikace, Grada, Praha 1998

Janečková, L., Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí, Grada, Praha 1999

Kemp, J.M.: Jak řídit pracovní porady, Grada, Praha 1996

Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera, Grada, Praha 1995

Klebl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B.: Řízení lidských zdrojů, C.H. Beck, Praha 2001

Koontz, H., Weihrich, H.: Management, Victoria, Praha 1993

Koubek, J., Huttlová, E., Hrabětová, E.: Personální řízení, VŠE, Praha 1995

Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha 1997

Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988

Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, Grada - Avicenum, Praha 1994

Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada, Praha 1995

Lesly, P.: Public Relations, Victoria, Praha 1995

Lukáš, Z., Neumann, P.: Regionální a strukturální politika EU, VŠE, Praha 2000

Matoušková a kol.: Regionální a municipální ekonomika, VŠE, Praha 2000

Milkovich, G.T., Boudreau, J.: Řízení lidských zdrojů, Grada, Praha 1993

O´Brienová, P.: Pozitivní řízení - asertivita pro manažery, Management Press, Praha 1996

Ochrana, F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru, Ekopress, Praha 2002

Plamínek, J.: Synergický management, Argo, Praha 2000

Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada, Praha 1996

Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Jak řídit kraj, město a obec, Masarykova univerzita, Brno 2002

Stýblo, J., Kahle, B.: Praktická personalistika, Pragoeduca, Praha 1994

Stýblo, J.: Personální management, Grada, Praha 1996

Ury, W.: Jak překonat nesouhlas, Management Press, Praha 1998

Vališová, A.: Hra s odkrytými kartami aneb otevřená komunikace, Pansofia, Praha 1996

Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management, Management Press, Praha 1994

Wage, J.L.: Řeč těla. Management Press, Praha 1997

Winkler, J.: Komunikace v organizacích, Masarykova univerzita, Brno 1998

Winkler, J.: Organizační kultura jako faktor řízení veřejného sektoru a služeb, Masarykova univerzita, Brno 1999

Werther, W.B., Davis, K.: Lidský faktor a personální management, Victoria, Praha 1989

Wokoun, R.: Regionální politika a rozvoj v České republice, MMR ČR, Praha 1999

Nováková Jolana, JUDr., Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v EU, MPSV, Praha 2003

Kroupová Alena ( sestavila publikaci ), Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce , SVLP EIS UK, Praha 2001

Aktuální strategie vlády v boji proti korupci

Právní předpisy

- zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů


 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
30. 11. 2020 - 16. 12. 2020 2BKVVUOC202000 Benešov kolektiv lektorů 8 700 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (27.8 + 39.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru