+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Občanské průkazy a cestovní doklady

Kurz: ZOZ - Občanské průkazy a cestovní doklady

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní čínnosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

Rozsah 28 hodin

Cena od 11 230 Kč

Místa konání Př. LMS ELEV , Zk. Benešov, Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ,

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Absolventi budou schopni aplikovat studiem získané znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů při své každodenní praxi.


Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:
poskytování osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel, řízení o přestupcích, evidence obyvatel a rodná čísla (trvalý pobyt - pojem, změna a zrušení, určení místa trvalého pobytu dítěte v době jeho narození, rodné číslo - přidělení, osvědčení, ověření a další), občanské průkazy (pojem, podmínky pro vydání, platnost, povinnosti občanů na úseku občanských průkazů a další), cestovní doklady ( pojem, používání cestovních dokladů a druhy cestovních dokladů, údaje zapisované do cestovních dokladů, změny v údajích, neplatnost cestovního dokladu, povinnosti občanů, převzetí cestovního dokladu a jiné).

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
tel: +420 224 943 322

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel: +420 224 943 333

Právní předpisy

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění
vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
19. 4. 2021 - 2. 6. 2021 1OZOPCDC211000 Př. LMS ELEV
Zk. Benešov
Odborníci na ZOZ 11 230 Kč
2. 8. 2021 - 22. 9. 2021 1OZOPCDD212000 Benešov 22 710 Kč
18. 10. 2021 - 1. 12. 2021 1OZOPCDE212000 Benešov Odborníci na ZOZ 22 710 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (20.3 + 48.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru