Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Sdělení ředitelky Institutu pro veřejnou správu Praha

Sdělení ředitelky Institutu pro veřejnou správu Praha

„Všichni v Institutu pracujeme na tom, abychom pro naše klienty zajistili komfortní a profesionální servis.“

Vážené klientky, vážení klienti, kolegyně, kolegové, příznivci Institutu,

máme za sebou několik týdnů událostí, které bezpochyby zasáhly do života nás všech. Dovolte mi poskytnout vám pár informací o tom, jak v těchto dnech pracujeme a na co se soustředíme.

Okolnosti související s opatřeními, která jsou přijímána v rámci boje proti pandemii COVID 19, se promítly do pracovních i soukromých životů nás všech. Mají vliv na chod a činnost institucí veřejné správy, soukromých firem i na každého z nás.

Ráda bych vás všechny ujistila, že spolu se svými kolegy v Institutu pro veřejnou správu Praha po celou dobu intenzivně pracuje na tom, abychom připravili a zorganizovali veškeré naše původně plánované aktivity tak, aby bylo možné plynule navázat tam, kde jsme před vyhlášením vládních opatření skončili. Všechny naše aktivity směřují k tomu, abychom minimalizovali dopady, které přerušení výuky a zkoušek přináší.

Institut pro veřejnou správu ve své činnosti stále pokračuje. Pracujeme a jsme našim klientům k dispozici a připravujeme se intenzivně na dobu, kdy bude možné v rámci okolností obnovit naše aktivity v plném rozsahu.

Veškeré informace s vámi již nyní komunikujeme a znovu bych vás ráda ujistila o tom, že v této praxi budeme i nadále pokračovat a všechny novinky vám budeme i v budoucnu sdělovat v dostatečném předstihu.

Máme rozpracovány varianty a možnosti, jak relativně bez komplikací a za optimálního využití našich kapacit navázat a pokračovat v přípravách na obecnou i zvláštní část ZOZ i ve zkouškách. Tento plán náš Institut připravuje a komunikujeme při práci na něm i s našimi kolegy z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.  Plán vám v blízké době představíme.  Jakmile to situace v naší zemi dovolí, budeme připraveni na plynulý nový start.

O termínech příprav na zvláštní i obecnou část i o termínech zkoušek zvláštní odborné způsobilosti budeme informovat v dostatečném, minimálně týdenním, předstihu způsobem, na který jste zvyklí. Není třeba mít obavu z hlediska běhu 18 měsíční lhůty k prokázání ZOZ v době nouzového stavu, jak dokládá stanovisko Ministerstva vnitra, které jsme již publikovali na našich stránkách.

https://www.institutpraha.cz/o-nas/novinky/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-behu-18mesicni-lhuty-k-prokazani-zvlastni-odborne-zpusobilosti-v-dobe-nouzoveho-stavu/

Úřadům, jejichž úředníci absolvovali část přípravy na obecnou část ZOZ v Benešově v termínu od 9. 3. 2020, bude Institut vracet finanční částku za nevyčerpané služby. Zbývající část výuky absolvují distanční formou. Všichni již obdrželi přístup do tutorovaného eLearningového kurzu.

Úředníkům, kteří se v tomto termínu účastnili přípravy na zvláštní část ZOZ, bude zrušená část výuky nahrazena v plném rozsahu v náhradním termínu.

Pro další skupiny úředníků, které mají plánovanou přípravu na obecnou část v termínech od 16. 3., 14. 4. a 20. 4., připravujeme akreditovaný vzdělávací program v kombinované formě. Rozdíl mezi částkou za čtyřdenní prezenční kurz v Benešově a kombinovanou formu studia bude Institut vracet úřadům.

U příprav na zvláštní část ZOZ stále počítáme s realizací v náhradních termínech.

Vedle příprav a zkoušek ZOZ organizuje IVS Praha i množství dalších kurzů a vzdělávacích aktivit, z nichž některé již nemohly bohužel proběhnout. I v těchto případech vás budeme postupně informovat o dalších termínech jejich pořádání, které jsou závislé na rozsahu a platnosti vládních opatření.

Výuka MPA a MBA pokračuje v tomto semestru až do případné změny vládních opatření distanční formou.

Kolegyně a kolegové pracující v IVS, zejména z oddělení vzdělávání a administrace, pracují v plném rozsahu pracovní doby, byť na home office. Vedení IVS je pak přímo na pracovišti. Jsme neustále v on-line spojení a všichni, včetně kolegů zajištujících podpůrné činnosti, pracujeme na tom, aby vše fungovalo profesionálně a v takovém standardu, na který jsme zvyklí v běžném provozu.  Za to bych svým milým kolegům ráda poděkovala, velmi si toho vážím.

Jsme si vědomi toho, že situace není jednoduchá pro instituce ani pro vás, naše klienty. Ráda bych vás ujistila, že naším cílem je poskytnout maximální servis vám všem tak, abyste mohli řádně splnit své studijní povinnosti v adekvátním čase a za odpovídajících podmínek.

Přeji nám všem mnoho zdraví, sil a optimismu.

Anna Doležalová


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (14.4 + 29.3) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru